ANIMAL TECH na cestě k vyšší odbornosti

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH absolvoval v květnu 2017 na brněnském výstavišti úspěšnou premiéru. Společně s ním proběhly Národní výstava hospodářských zvířat, Středoevropský veterinární kongres, Národní výstava myslivosti a veletrh NATUR EXPO BRNO.

 

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH absolvoval v květnu 2017 na brněnském výstavišti úspěšnou premiéru. Společně s ním proběhly Národní výstava hospodářských zvířat, Středoevropský veterinární kongres, Národní výstava myslivosti a veletrh NATUR EXPO BRNO. V tomto roce se Národní výstavy hospodářských zvířat konala poprvé v jiném termínu než výstavy malých zvířat a ukázalo se, že tato koncepce vystavovatelům i odborným návštěvníkům jednoznačně vyhovuje. V roce 2019 se tento chovatelský svátek uskuteční v podobné sestavě – od 12. do 15. května proběhnou ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat, Středoevropský veterinární kongres a Národní výstava myslivosti. Nový termín těchto začíná v neděli a končí ve středu. Toto uspořádání je vyzkoušené zemědělskými a lesnickými veletrhy (TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA), které se na brněnském výstavišti konají v lichých letech, vyhovuje především zemědělským odborníkům i vystavovatelům. Nový termín mimo jiné umožní konat šampionáty hospodářských zvířat ve všedních dnech a uspořádat více odborných doprovodných programů.