Sucho začíná tam, kde končí půdní život

Součástí pátečního bloku přednášek „Půda – základ naší civilizace – jsme si toho vědomi?“ (pavilon F, centrální expozice NATUR EXPO BRNO, 11:00 – 14:00) je i přednáška Jaroslava Záhory z Mendelovy univerzity v Brně.

 

Součástí pátečního bloku přednášek „Půda – základ naší civilizace – jsme si toho vědomi?“ (pavilon F, centrální expozice NATUR EXPO BRNO, 11:00 – 14:00) je i přednáška Jaroslava Záhory z Mendelovy univerzity v Brně.

Krátká anotace přednášky:

Industriální zemědělství maximalizuje produkci plodin, údajně. Pomocí argumentů o nevyhnutelnosti a efektivitě ospravedlňuje dotované aplikace minerálních hnojiv a pesticidů. Výsledkem je zhutnění půdy bez života. Klesá množství vsáknutých srážek. Zvyšuje se eroze. Méně vody v půdě nedovoluje rostlinám ochlazovat krajinu. Stoupající teplý vzduch ovlivňuje nepříznivě chod srážek, krajina vysychá.