TRIGON PLUS – hlavní partner Středoevropského veterinárního kongresu

TRIGON PLUS - Dodavatel laboratorních přístrojů, prodej, projektová řešení, autorizovaný servis, akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř.

 

TRIGON PLUS - Dodavatel laboratorních přístrojů, prodej, projektová řešení, autorizovaný servis, akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř. Kompletní technologie pro chov laboratorních zvířat, centrifugy, biohazardy, laminární boxy, boxy pro PCR, dekontaminační systémy, bezodtahové digestoře, analytické a dokumentační systémy, termostaty, CO2 inkubátory, anaerobní a hypoxické boxy, mikrodestičková instrumentace, purifikátory, lyofilizátory, koncentrátory vzorků, sterilizátory, myčky, autoklávy, hlubokomrazicí, mrazicí a chladicí boxy, kryotechnika -180°C, pipety, laboratorní plast, přístroje pro přípravu čisté vody, systémy pro monitoring teploty.