NATUR EXPO BRNO
11.-14.5. 2017

Veletrh udržitelného života v krajině

Profil:

NATUR EXPO BRNO se v roce 2017 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, Národní výstavou myslivost a Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory - profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.

NATUR EXPO BRNO se zaměří především na udržení vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení dopadů sucha, rozvoj venkovské krajiny a posílení agroturistiky. Veletrh bude umístěn v pavilonu F okolo centrální expozice s vodním tokem. Doprovodný program se zaměří na praktické provádění adaptačních opatření souvisejících se změnou klimatu, především na následky extrémů počasí – sucho, eroze, přívalové srážky. Prezentovat se bude také financování adaptačních opatření.

Hlavní skupiny vystavovatelů NATUR EXPO BRNO

Dodavatelé výrobků a služeb pro:

 • zadržení vody v krajině
 • závlahové systémy, zasakovací systémy, hospodaření se srážkovou vodou
 • realizace vodohospodářských staveb
 • úpravu a čištění vody, čištění odpadních vod, využití šedé vody
 • správu vodních toků, údržbu krajiny
 • předcházení erozi půdy
 • údržbu krajiny, pozemkové úpravy

 

Návštěvníci NATUR EXPO BRNO:

 • zemědělci, chovatelé hospodářských zvířat
 • lesníci, majitelé lesa, myslivci
 • další majitelé půdy - církve, obce
 • široká veřejnost se zájmem o ekologická řešení související s bydlením a denním životem - např. využití šedé vody, hospodaření s dešťovou vodou
 • architekti, projektanti
Plná verze stránek