Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2016 dosáhl slušných 53,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010.

 

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2016 dosáhl slušných 53,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. V textilním i oděvním průmyslu rovněž došlo k růstu počtu zaměstnanců a také mezd, což lze hodnotit pozitivně. Méně pozitivní ale je, že odvětví nedokázalo spolu s růstem tržeb, pracovníků a mezd udržet i odpovídající růst produktivity práce. Tato slabina je zvláště patrná u textilního průmyslu, kdy v meziročním srovnání došlo dokonce k jejímu mírnému poklesu. Jedním z hlavních důvodů je, že se odvětví obtížně vyrovnávalo s výrazným růstem ceny práce doprovázeným zvýšenou pracovní fluktuací a s ní související potřebou zapracovávat stále nové pracovníky, kteří zpočátku nedosahovali požadovaných výkonů.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance, avšak diference mezi vývozem a dovozem se dlouhodobě snižuje.