CIMT Peking 2021 – ukázka realizace expozice v zahraničí pod taktovkou omezení covid-19


Bude se tak velká akce s účastí kolem 200.000 lidí konat? Budou firmy ochotny překonat organizační a provozní omezení covid-19? Jak bude veletrh vypadat, když zahraniční účastníci musí do povinné 21denní karantény?! A jak to vlastně za těchto podmínek uděláme my…?

CIMT 2021Každá zahraniční realizace je v této době nové dobrodružství. Spousta zásadních otázek se řešila v průběhu přípravného období i v průběhu samotné realizace veletrhu. Nakonec bylo vše vyřešeno a my jsme v premiéře zrealizovali český společný stánek v Pekingu, aniž bychom opustili Brno… tedy vlastně dokonce „z home office“!

Strojírenský veletrh CIMT v čínském Pekingu je jednou z nejprestižnějších veletržních přehlídek v oboru obráběcích a tvářecích strojů na světě a přitahuje návštěvníky nejen z kontinentální Číny, ale z celého východoasijského regionu. Velké národní pavilony v řádu několika tisíců metrů čtverečních mají i další země v čele s Německem, Švýcarskem, Itálií a USA. O to víc všechny zajímalo, jak bude veletrh za současných omezení pro zahraniční účastníky fungovat.

CIMT 2021V samotné Číně jsou již omezení a rozsah epidemie covid-19 na poměrně nízké úrovni. Horší situace je ale pro účastníky ze zahraničí, kteří musí do striktní uzavřené hotelové karantény na 3 týdny. To je něco, co téměř nikdo kvůli 5 dnům na veletrhu nepodstoupí. A tak i v případě české oficiální expozice bylo výjimečně rozhodnuto, že na místě nebude projektový manažer MPO ani realizátora. Stejně se přizpůsobili i čeští vystavovatelé. Nikdo z ČR na místě přítomný nebyl a na expozici naše firmy reprezentovali jejich místní čínští zástupci. Nebyl to jen případ české expozice. Podobně vypadaly i velké prezentace Německa, Švýcarska, USA. Všude jen čínské tváře.

Realizaci celé zakázky jsme od zahájení prací nastavili tedy na řízení na dálku. Čína je sice velmi daleko a patří ke komplikovaným destinacím z pohledu řízení a udržení kvality, BVV tam ale realizuje expozice již několik desetiletí a jako jedni z mála českých realizačních firem jsme tedy mohli garantovat zajištění stavby české oficiální expozice v odpovídajícím rozsahu a kvalitě i přes restrikce pro cestování. Vše proběhlo výborně, komunikace jen chatovací aplikací, předání stánku pomocí komentovaného videa přes mobilní telefony… prostě jiná doba.

CIMT 2021Náš servis, zajištění expozice a nakonec i výsledek veletrhu hodnotili všichni účastníci velmi dobře. Zahraniční reprezentanti firem a návštěvníci sice na veletrhu chyběli, Čína je ale sama o sobě tak obrovským trhem s rostoucím potenciálem, že s kvalitou i počtem jednání a potenciálních obchodních příležitostí byli všechny české firmy spokojené. Podle oficiálních statistik se veletrhu CIMT 2021 účastnilo 1509 vystavovatelů z 27 zemí a 122 000 návštěvníků. To znamená pokles přibližně 12 % oproti ročníku 2019.

Ohlasy firem:

 „Naše společnost v posledních letech významně navýšila objem tržeb s čínskými zákazníky. I toto nás vedlo k tomu, že jsme se rozhodli v roce 2021 na Cimtu výrazně navýšit velikost plochy našeho stánku. Potěšilo nás, že se navzdory velmi složité globální situaci podařilo vše perfektně a včas připravit. Na našem stánku nás zastupoval náš čínský obchodní zástupce a dle informací od něj se jednalo o obchodně velmi úspěšnou výstavu," řekl Ing. Antonín Kopřiva, obchodní ředitel společnosti KSK Precise Motion. Zástupce společnosti KSK v Číně Mr. Sun Huaning dodal: „Počet kvalifikovaných návštěvníků na veletrhu CIMT 2021 nás velice překvapil. Kvůli epidemickým opatřením jsme takovou návštěvnost upřímně nečekali. Účastníme se veletrhu už několik let v řadě a určitě se budeme účastnit i nadále.”

Za společnosti TOS Varnsdorf, RETOS Varnsdorf, Walter a TOS Olomouc se vyjádřil jejich zástupce Mr. Chen Bangwei: „Na veletrhu CIMT jsme pravidelně už od roku 2009. Letos nás velice překvapila úroveň návštěvníků, kteří měli jasný cíl, jako je průzkum trhu, nákup techniky, hledání kontaktů. Kvůli epidemické situaci spousta společností v loňském roce čekala s investicemi na restart trhu. Nyní je situace v Číně stabilní, a tak je čas hledat nové příležitosti.“ K tomu jen ředitel pobočky TOS v Shanghaii pan Petr Bališ doplnil: „Je těžké hodnotit průběh veletrhu bez přítomnosti na místě, ale podle informací od našich zástupců byla účast naší společnosti i přes veškerá omezení velkým přínosem.“

„Výstava CIMT2021 byla jednou z mála prezenčních výstav za dobu trvání opatření spojených s nemocí covid-19. V průběhu tohoto období, kdy nešlo zorganizovat výstavy prezenční, byly realizovány pokusy s výstavami virtuálními, video, nebo on-line. Ze zkušeností našich členů, kteří se těchto výstav zúčastnili, se jejich marketingový dosah nedá s prezenčními výstavami srovnat. V nejbližších letech zůstanou prezenční výstavy pro zahraniční obchod nezastupitelné. Tuto skutečnost potvrdila i výstava CIMT 2021, která byla zástupci realizátora výstavy BVV perfektně připravena a tuto skutečnost ocenili nejen společnosti, které se na české expozici prezentovaly, ale i jejich čínští zákazníci. Význam realizace výstavy ještě navíc zvýrazňuje skutečnost, že čeští výrobci v této době silně pociťují oživení ekonomiky, která se projevuje formou nových zakázek ze všech zemí včetně Číny,“ dodal za Svaz strojírenské technologie Ing. Bedřich Musil.

CIMT 2021