UPOZORNĚNÍ - Podvodný e-mail obsahující přílohu s viry

Upozorňujeme naše partnery a vystavovatele na podvodný e-mail, který je psán velmi špatnou češtinou a pro oklamání využívá prvků BVV (adresy, kontakty, odkazy, loga, fotky). Dále obsahuje nebezpečnou přílohu v souboru formátu ZIP.


Jak předejít podvodným e-mailům

Pokud jste takovýto nebo podobný e-mail obdrželi, kontaktujte prosím vaše IT oddělení, aby váš poštovní server nakonfigurovali s vyššími bezpečnostními opatřeními.

U správně nakonfigurovaného poštovního serveru je minimalizováno riziko přijetí emailu od neoprávněnmých odesílatelů.

Jde o techniku zabezpečení pomocí ověření identity emailové adresy na páteřních internetových serverech (DNS) pomocí záznamů SPF, DKIM, DMARC.

 

Příklad povodného e-mailu