Význam veletržního průmyslu

“Veletrhy jsou významnou součástí marketingových aktivit ve většině druhů podnikání, od velkých nadnárodních firem až po malé rodinné podniky. Údaje získané výzkumem potvrzují, že příležitosti k osobnímu setkání se zákazníky a potenciálními budoucími klienty zůstávají velmi cenným nástrojem pro rozvoj nového podnikání.

A i dnes, ve věku moderních informačních technologií a internetových komunikací, je potřeba osobní komunikace důležitější než kdykoli jindy. Osobní setkávání s klienty má značnou hodnotu; jde o skutečnost, že se obchoduje mezi "reálnými“ lidmi; navíc je založeno na důvěře. Kombinace veletrhů a virtuálního marketingu je nezbytnou součástí komunikační strategie každé firmy a v ideálním případě jdou tyto dvě věci ruku v ruce.

Globální síť UFI reflektuje význam veletržního průmyslu; jeho členskou základnu tvoří celkem 650 organizací z 82 zemí. Členství v UFI je založeno na dodržování etického kodexu veletržního průmyslu a zajištění „best practice“ všemi mezinárodními členy. Již od roku 1960 si UFI cení silné podpory ze strany společnosti Veletrhy Brno jakožto svého aktivního člena. Členství v UFI potvrzuje pozici firmy jako jedné z předních veletržních organizací ve svém regionu.”

Paul Woodward
Generální ředitel UFI