ANIMAL TECH
2025

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

Koňský doprovodný program se zaměří také na propagaci chovu koní

 

Nejdůležitější částí doprovodného programu jsou tradičně šampionáty a soutěžní přehlídky zvířat. Potvrzeno je konání Národního šampionátu holštýnského skotu, Národního šampionátu masných plemen, Národního šampionátu skotu Jersey, soutěžní přehlídky normandského skotu, dále tradiční klasifikace beranů a kozlů.

Koňská část doprovodného programu bude zaměřena jak na odborníky, tak na veřejnost. Připravují se přehlídky chovatelských kolekcí, westernové jízdy, diskutovat se bude o podpoře malých a středních farem zaměřených na agroturistiku. Zařazeny budou také osvětové programy zaměřené na propagaci chovu koní, mimo jiné proto, že pastva koní pomáhá zachovat v krajině mnoho druhů rostlin a živočichů.

Datum: 5.11.2018 9:07:00