ANIMAL TECH
2025

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

S.O.K. stavební, s.r.o.Jsme jednou z největších stavebních společností na Vysočině. Mezi naše hlavní činností patří výstavba kompletních zemědělských a průmyslových staveb, výroba i montáž ocelových konstrukcí a prefabrikovaných prvků do zemědělství, které vyrábíme ve vlastních moderních halách. Dále se zabýváme výstavbou montovaných rodinných i bytových domů.

Stavby pro zemědělství mají v našem portfoliu významné zastoupení, a to nejen novostavby, ale i rekonstrukce staveb. Na stavebním trhu pro zemědělství působíme již 28 let. Realizace děláme po celé České republice, i na Slovensku. Stavíme investice pro všechny kategorie skotu, prasat a drůbeže včetně kruhových jímek na kejdu, hnojišť i silážních žlabů. To vše s ohledem na welfare, tedy na pohodu zvířat. Kromě zvířat, realizujeme stavby i pro rostlinnou výrobu jako posklizňové linky, bramborárny, sklady na obilí, dílny a haly na uskladnění zemědělské techniky. Svým zákazníkům nabízíme kompletní servis od zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po samotnou výstavbu a její záruční i po záruční servis. Součinnost vytváříme i se zajištěním dotačních titulů v rámci Programu rozvoje venkova.

Součástí nabídky zemědělských staveb je náš unikátní projekt prefabrikovaných prvků. Prefabrikaci vnímáme jako budoucnost staveb pro zemědělství. Nabízíme pro každou kategorii zvířat jednotlivé prefabrikované prvky, které zkvalitní vlastní stavbu, výrazně zrychlí čas výstavby, dodrží výše zmiňovaný welfare pro zvířata a jsou cenově výhodné.

Víme, že každý má nějaké potřeby a sny – zemědělec sní o fungujícím, moderním hospodářství, majitel výrobní firmy o hale, kde by mohl realizovat svoji produkci, rodina o vlastním bydlení. Naší vizí je všechny tyto sny a potřeby naplnit, s respektem k trendům dnešní doby. Naší misí je poskytovat kompletní investiční servis podnikatelům v zemědělství a průmyslu od poradenství až po uvedení investice do provozu.

Kde nás najdete a na co se můžete těšit

Najdete nás ve stánku č. 027 (v pavilonu P). Seznámíme Vás s moderními trendy výstavby zemědělských staveb, ukážeme Vám fyzickou ukázku PREFA prvků do stáje pro skot a vybavíme Vás řadou materiálů pro Vaše budoucí rozhodnutí o investiční výstavbě. Budeme rádi, když se u nás zastavíte.

Tým S.O.K. stavební

 

Datum: 24.3.2023 13:56:00