Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Výzkumný ústav pícninářský se zabývá výzkumnou činností v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Velký důraz klade na ochranu půdy v souvislosti se snižováním kvality půdy a její erozí. Dále je firma zaměřena na šlechtění, množení a prodej osiv, především minoritních plodin.

 

Výzkumný ústav pícninářský se zabývá výzkumnou činností v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Velký důraz klade na ochranu půdy v souvislosti se snižováním kvality půdy a její erozí. Dále je firma zaměřena na šlechtění, množení a prodej osiv, především minoritních plodin. 

Výzkumný ústav nabízí osiva odrůd netradičních pícnin a meziplodin, osiva směsí na trvalé travní porosty a ornou půdu k výkrmu zvířat, do bioplynových stanic, sadů a vinic, včetně směsí rekultivačních. V oblasti služeb se zaměřuje na kvantitativní analýzy přítomnosti vybraných mykotoxinů metodou ELISA u krmiv a stanovení přítomnosti GMO ve vzorcích rostlin. Dále na testování odrůd a kvality osiva, zkoušení účinnosti přípravků na ochranu rostlin i na polní pokusnictví zaměřené na zákazníka. Poskytuje také poradenství v oblasti rostlinolékařství, agrotechniky pícnin a ochrany a zlepšení kvality půdy. 

Další informace o výzkumném ústavu najdete na www.vupt.cz.