ANIMAL TECH
22.-26.4. 2023

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

Veterinární kongres pro praxi – setkání praktiků s autoritami


Jednodenní kongres zaměřený na výměnu informací o aktuální legislativě a dalších aspektech týkajících se praktických veterinárních lékařů a chovatelů.

Kdy: 25. 4. 2023, 09:00 - 16:00
Kde: Brněnské výstaviště, pavilon P, II. patro, Kongresový sál P4
jako součást veletrhu AnimalTech

 

Registrace bude možná od 15.3.2023 na www.vri.cz, registrační poplatek 590,- Kč (zahrnuje vstup na Veterinární kongres, výstavu ANIMAL TECH, Národní výstavu hospodářských zvířat a Národní výstavu myslivosti + občerstvení)

Program

9:00
Zahájení

Veterinární legislativa v chovech zvířat

9:00 - 9:10
Úvodní slovo
organizátor, MZe
9:10 - 9:20
Aktuality ze státní správy
prof. J. Bíreš, ŠVPS SR, dr. Z. Semerád, SVS ČR
9:20 - 9:40
Praktické aspekty používání léčiv ve veterinární medicíně
dr. J. Bureš, ÚSKVBL
9:40 - 10:00
Antibiotika u zvířat, co jsme dokázali a kam směřujeme
dr. L. Pokludová, ÚSKVBL
10:00 - 10:20
Deníky léčení skotu a prasat
doc. S. Šlosárková, VÚVeL
10:20 - 10:30
Panelová diskuze

10:30 - 11:00
Přestávka na kávu

11:00 - 11:30
Aktuální nákazová situace a souvisící opatření
dr. T. Jarosil, SVS
11:30 - 12:00
Chystané předpisy welfare na poli EU
dr. E. Kaděrková, MZe
12:00 - 12:20
Veterinární zpráva o českém předsednictví v Radě EU
doc. R. Rajmon, SVS
12:20 - 12:30
Panelová diskuze

12:30 - 14:00
Přestávka na prohlídku veletrhu

Welfare a biobezpečnost v chovech zvířat

14:00 - 14:30
Biologická bezpečnost - prevence zavlečení infekce do chovu
doc. P. Novák, VÚŽV
14:30 - 15:00
Emise v zemědělství
dr. M. Dědina, VÚZT
15:00 - 15:30
Kam se ubírá welfare telat
ing. G. Malá, VÚŽV
15:30 - 16:00
Panelová diskuze

16:00
Ukončení kongresu

 

Veterinární kongres – setkání praktiků s autoritami se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.


Organizátoři


Mediální parterPozvánka jako plakát ke staženi: