BIOMASA
3.-7.4. 2022

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Letošní brněnské zemědělské a lesnické budou rozšířeny o nové technologie

<h2>Letošní brněnské zemědělské a lesnické budou rozšířeny o nové technologie</h2>

Příprava brněnských zemědělských a lesnických veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA intenzivně pokračuje. Ročník 2022 bude rozšířen o prezentaci nových zemědělských a lesnických technologií, jeho součástí bude také konference zaměřená na udržitelné hospodaření. BIOMASA je velikostí, počtem vystavovatelů i zastoupenými obory srovnatelná s ročníkem 2018.


Příprava brněnských zemědělských a lesnických veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA intenzivně pokračuje. Ročník 2022 bude rozšířen o prezentaci nových zemědělských a lesnických technologií, jeho součástí bude také konference zaměřená na udržitelné hospodaření. BIOMASA je velikostí, počtem vystavovatelů i zastoupenými obory srovnatelná s ročníkem 2018.


Na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy je v polovině ledna přihlášeno zhruba 400 firem. Organizátoři jsou i po zkušenostech s pořádáním veletržních akcí na brněnském výstavišti na podzim 2021 přesvědčeni, že akce bude pro přínosem pro návštěvníky i vystavovatele, neboť osobní kontakt a možnost vidět komplexní nabídku zemědělských a lesnických oborů lze zažít pouze na veletrzích TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA v Brně, které jsou často nazývány „svátkem zemědělců, lesníků a myslivců“.

Start nové sezóny

Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně byly vždy profesionální prezentací inovací, trendů a zajímavých exponátů a zásadním přínosem byl osobní kontakt. I v této složité době je důležité, aby vystavovatelé i návštěvníci nezapomínali na tyto hodnoty, aby využívali možnosti si tento svátek užít a pomalu se vrátit do života, jak ho známe z předcovidové doby. Věřím, že po vrácení německého veletrhu Agritechnica na jeho tradiční podzimní termín v příštím roce se tím správným startem do nové zemědělské a lesnické sezóny v Evropě stanou právě letošní dubnové Techagro, Silva Regina a Biomasa v Brně a analogické veletrhy FieraAgricola v březnu ve Veroně a FIMA v dubnu v Zaragoze,“ sdělil Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky.

Akce obsadí většinu areálu brněnského výstaviště, včetně přilehlých volných ploch i přesto, že někteří tradiční dovozci zemědělské techniky se ročníku 2022 nezúčastní. Obory však budou zastoupeny v plné šíři, některé značky najdou návštěvníci na stáncích dealerů. Průběžně se na zemědělské a lesnické veletrhy přihlašují noví vystavovatelé, kteří v něm vidí dobrou příležitost k prezentaci po dvou letech, kdy se žádné podobně zaměřené veletrhy v Evropě nekonaly.

V současné době zaznamenáváme zájem vystavovatelů, kteří v prezentaci v dubnu vidí jako příležitost ukázat po dlouhé době své exponáty naživo. K účasti na veletrhu jsou přihlášeni i zahraniční vystavovatelé,  jsou naplánovány incomingové mise nákupčích ze zahraničí,“ okomentoval vývoj Jan Kuběna, obchodní ředitel Veletrhů Brno.

Větší zastoupení výroby bioplynu

O veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA je u vystavovatelů srovnatelný jako v nejsilnějším ročníku 2018. Veletrh BIOMASA je tradičně zaměřen především na získání energie z dřevní hmoty a na její zpracování pro energetické použití.  V ročníku 2022 je zde přihlášeno větší množství firem z oblasti výroby bioplynu. Přihlášeny jsou také instituce z oblasti zemědělství, lesnictví a myslivosti. 

Prezentace technologií budoucnosti

Významným obohacením zemědělských a lesnických veletrhů budou programy a expozice, které reagují na trendy prolínající se v současné době všemi obory lidské činnosti, především na požadavek šetrnosti k životnímu prostředí a snižování uhlíkové stopy. Ve spolupráci s vysokými školami se představí nové postupy, zapojení digitálních technologií, precizní zemědělství a smart farming, neboť ani zemědělství nebo lesnictví neminou požadavky na snižování energetické náročnosti nebo snížení podílu lidské práce v zemědělské výrobě nebo lesnické práci. Na tomto rozšíření v současné době pořadatelé intenzivně pracují a obohacená koncepce největších středoevropských zemědělských a lesnických veletrhů nepochybně zvýší atraktivitu pro návštěvníky, kteří své hospodaření chtějí úspěšně provést dalšími desetiletími.

Součástí veletrhu TECHAGRO bude také včelařská výstava spojená s prodejem potřeb pro včelaře a výrobků z včelích produktů, k této výstavě patří každoročně přednášky pro včelaře. Prodávat se budou také farmářské a regionální potraviny na expozici Agrární komory ČR. Připravuje se také exponátová soutěž GRAND PRIX TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA.

Celý komplex akcí připravují organizátoři v souladu s podmínkami pro pořádání veletržních akcí, které se osvědčily v závěru minulého roku na řadě akcí.