BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Více než padesát firem se představí na veletrhu BIOMASA

 

Veletrh BIOMASA velmi vhodně navazuje na tradiční zemědělské a lesnické výstavy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání biomasy z polí, luk, lesů i stájí, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a také další pracovní příležitost. Jako lokální zdroj obnovitelných surovin se stává biomasa důležitou součástí energetického mixu v rámci programu decentrální energetiky. Její využívání je příležitostí pro šetrné získávání energie a cílenou péči o přírodu. Veletrh ve svém pojetí zohledňuje využívání biomasy v souladu s koloběhem látek v přírodě.

„Veletrh BIOMASA nabízí ucelený pohled na tento nově se rozvíjející obor. Prezentuje technologie a jejich praktické uplatnění, informuje o nových trendech a legislativním rámci, předává zkušenosti předních odborníků a vytváří diskusní fórum pro další směry podnikání“, popisuje hlavní poslání výstavy její ředitel Jan Kuběna ze společnosti Veletrhy Brno. V minulém ročníku se v Brně prezentovalo 54 vystavovatelů ze šesti zemí a výstavní plocha tvořila téměř dva tisíce metrů čtverečních. Obdobně se jeví i letošní účast. Výhodou výstavy je propojení výstavních expozic s odborným konferenčním programem a také s předváděním praktických ukázek výroby štěpky a palivového dřeva ve společných venkovních prostorách.

Biomasa z polí i lesů
Problematika využívání obnovitelných zdrojů je v Brně rozdělena do čtyř základních tématických pilířů: bioplynové transformace v zemědělství, využívání energie dřevní hmoty, biogenní motorová paliva a koloběh hmoty, živin a energie. K jednotlivým tématům se vyjadřují přední čeští odborníci, zástupci státní správy, samosprávy, odborných institucí a samozřejmě komerční sféry.  Snahou organizátorů je přinášet posluchačům poznatky a zkušenosti zahraničních expertů. Nejčastěji přijíždí přednášet odborníci z Německa, Rakouska a Slovenska. Odbornou garanci programu a celé výstavy poskytuje Ministerstvo zemědělství, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Mendlova univerzita v Brně, společnosti AGROINTEG s.r.o. a DŘEVO-PRODUKT SV spol.s r.o.Veletrh spolupracuje také se sdružením CZ BIOM a s klastrem Česká peleta.

Datum: 3.12.2013 10:58:00