CUBANA bar

CUBANA bar, Rum- und Cocktailbar im Zentrum von Brno, Jezuitská-Str. 3. Mehr als 200 Rumsorten aus allen Ecken der Welt, Rumverkostungen. Zwei separate Salons für Firmenevents.

CUBANA bar, Jezuitská 3, 602 00 Brno, tel.: +420 732 871 995
cubana@email.czwww.cubana.cz , www.nejrum.cz

Cubana Bar Cubana Bar
Cubana Bar Cubana Bar