TITUS 6X6 KOVS

Product: TITUS 6X6 KOVS
Producer: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
Exhibitor: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
Location: Hall P, Stand No. 035

TITUS 6X6 KOVS

RCWS MANTIS

Product: RCWS MANTIS
Producer: EVPÚ DEFENCE a.s.
Exhibitor: EVPÚ DEFENCE a.s.
Location: Hall P, Stand No. 053

RCWS MANTIS

radar ReGUARD

Product: radar ReGUARD
Producer: RETIA, a.s.
Exhibitor: RETIA, a.s.
Location: Hall P, Stand No. 035

radar ReGUARD

Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230

Product: Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230
Producer: EAF protect s. r. o.
Exhibitor: EAF protect s. r. o.
Location: Hall P, Stand No. 007

Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230