EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility je iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), která si klade za cíl urychlit přechod k integrovaným a skutečně multimodálním městským dopravním systémům, zaměřeným na uživatele.

EIT Urban Mobility, jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu, nabízí spolupráci mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumnými institucemi.  Zprostředkovává taky možnost využití měst, jako živých laboratoří, jejich průmyslových, výzkumných a univerzitních partnerů, pro testování – jak mohou fungovat nové technologie a chytřejší řešení pro městskou přepravou lidí, zboží, rozvozu jídla a léku, svozu odpadu a další činnosti.

Více informací o EIT Urban Mobility naleznete na našich webových stránkách - https://www.eiturbanmobility.eu/.