Mobilitu budoucnosti je třeba v obcích plánovat už dnes


Systém mobility budoucnosti bude proti dnešku revoluční a bude založen na zcela jiných principech, než fungují dnes – preference hromadné dopravy, sdílení, integrace dalších složek včetně mikromobility, využití skladných bezemisních vozidel, automatizované a autonomní technologie. Tato změna je vzhledem k vývoji dopravní situace ve městech nevyhnutelná. V současné době probíhá vývoj technologií, dopravních prostředků a systémů, které budou mobilitu budoucnosti ve městech tvořit. Do tohoto vývoje jsou vkládány velké finanční prostředky. Ve chvíli dokončení vývoje těchto technologií a vzniku legislativních podmínek však bude třeba, aby představitelé samospráv, poskytovatelé dopravních služeb, cestující i objednavatelé přepravy osob i nákladu byli na tuto změnu připraveni, měli dostatek informací a začali co nejdříve implementovat prvky mobility budoucnosti ve svých městech. Bude třeba zahrnout prvky infrastruktury nebo dopravní prostředky pro chytrou mobilitu do dlouhodobých finančních i územních plánů, které vznikají už dnes. Pouze v tomto případě je zajištěn rychlý návrat investic, které jsou v současné době vynakládány.

Cílem veletrhu FUTURE MOBILITY je proto především zveřejňování informací, osvěta, propagace dopravy budoucnosti a motivace samospráv k co nejrychlejšímu nasazení těchto technologií, jakmile budou k dispozici.

Na FUTURE MOBILITY se také formou praktických ukázek představí už dnes využívané systémy a dopravní prostředky mikromobility, například elektrokoloběžky nebo elektrokola. Jejich prezentace proběhne především v souvislosti s možnostmi integrace do nízkoemisních systémů městské dopravy.