Třídenní konferenční program a ukázky v Demo City


Máme prvotní rozvržení doprovodného programu URBIS SMART CITY FAIR a FUTURE MOBILITY. Konferenční program potrvá celé tři dny, první část konference URBIS – blok Urbis Innovation (digitalizace, kybernetická bezpečnost, komunikace a další související témata) proběhne v úterý. Ve středu čeká účastníky Urbis Environment (efektivní reakce na změnu klimatu, Zelená dohoda a rozvoj lokálního podnikání, snížení uhlíkové stopy, energetický a facility management, odpady, cirkulární ekonomika) a Urbis Management (efektivní řízení, snižování nákladů, vzdělávání zaměstnanců, realizace a financování projektů, strategické plánování, udržitelný rozvoj). Ve čtvrtek dopoledne se účastníci konference Urbis budou věnovat dopravě v bloku FUTURE MOBILITY.

Třídenní je také program konference URBAN MOBILITY DAYS. Na čtvrtek odpoledne připravujeme program pro veřejnost související s Evropským dnem bez aut.

Na venkovní ploše u pavilonu A bude instalováno Demo City, kde budou probíhat ukázky technologií pro obce a města, jízdy autonomních vozidel, předvádění alternativních způsobů dopravy a městského mobiliáře.