Manévrování je základní metoda boje

 

V rámci NATO je za základní metodu vedení boje považováno manévrování. Tato metoda vychází z předpokladu, že důraz boje je zaměřen na porážku protivníka a nejenom na ovládnutí prostoru. Tento aspekt předpokládá vysokou mobilitu zabezpečujících jednotek a požaduje zvýšenou potřebu ochrany a obrany zejména logistických jednotek. Na toto téma se hovořilo na přednášce Zabezpečení činnosti vojsk, která se uskutečnila v rámci mezinárodní konference CATE 2013 při veletrhu IDET.

Logistika musí iniciativně podporovat bojové jednotky při plnění veškerých činností. Tím nabývá na důležitosti flexibilita a mnohostrannost využití sil a prostředků logistiky a stává se dynamickým prvkem bojové sestavy. Typy či způsoby taktických činností se mohou v průběhu operace měnit. S každou změnou může nastat potřeba změny i v systému logistické podpory. Pro správné rozhodování je nezbytné průběžné hodnocení logistické situace, neustálá připravenost k revizi plánu zabezpečení a znalost možností sil a prostředků, které zabezpečení bojových sil provádějí.

Zabezpečení spočívá v uchování bojové síly po dobu plnění operačních úkolů. Jedná se zejména o zajištění osob a udržování systému logistické podpory. Pojem logistická podpora je v podmínkách AČR běžně používán a představuje soubor opatření, postupů a činností, kterými jsou zajištěny a zabezpečeny potřeby vojsk. Přitom je důležité vnímat fakt, že zabezpečení boje není jenom záležitostí logistiky, ale ostatních složek a služeb, které se na tom podílejí. Dalšími subjekty jsou např. odborné služby zpravodajské, zdravotnické, personální, právní, duchovní, psychologické, finanční, komunikační a informační.

Plánování logistické podpory ofenzivních, defenzivních a jiných bojových činností vyžaduje důkladnou analýzu úkolu, identifikaci podporovaných sil a pochopení záměru velitele a celkové koncepce operace. Přitom se musí vzít v úvahu všechny již známé a předpokládané požadavky, být zřejmá dostupnost zdrojů, včetně možných služeb, možnosti hostitelského státu a schopnosti podpůrných činitelů v prostoru boje. Ofenzivní způsob boje se vyznačuje vysokou intenzitou. Plány by měly zahrnovat agilní a flexibilní podporu schopností udržovat bojovou sílu a pokračovat v boji. Proto se plánuje zvýšené množství pohonných hmot a vybraných zásob, jakož i kapacit a způsobů využití prostředků k údržbě a obnově poškozené výzbroje a techniky.

Rychlost a dynamika bojové síly může představovat pro jednotky zabezpečení boje značný problém. S prodlužováním komunikačních tras se snižuje schopnost poskytovat odpovídající podporu. Proto je nezbytná úzká koordinace boje v návaznosti na systém logistické podpory, zejména na dopravně zásobovací proces. Plány ofenzivních činností musí poskytovat prvkům zabezpečení možnost rychle reagovat na měnící se potřeby, stejně jako stav logistických aktiv pomáhá veliteli v rychlé reakci na vzniklou situaci. Součástí přípravy k útoku je předsunutí zásob a části opravárenských a odsunových kapacit co nejvíce dopředu. V průběhu útoku postupuje část sil a prostředků logistiky, především se zásobami munice a pohonných hmot a část dílenských a vyprošťovacích prostředků za prvním sledem. Ostatní síly a prostředky logistiky se pohybují za druhým sledem.

Na všech stupních velení se provádí po celou dobu útoku včetně přesunů technický průzkum. Kromě vlastní pozorovací činnosti v určených místech je nezbytný systém sběru a vyhodnocování informací o technické situaci a následné rozhodování o použití sil a prostředků technického zabezpečení. V průběhu útoku se údržba výzbroje a techniky provádí vlastními silami přímo v bojových sestavách. Na údržbě se podílí organické a přidělené jednotky údržby první úrovně logistické podpory. Ve výjimečných případech lze bojovým silám poskytnout pomoc dílenskými prostředky logistické podpory druhé úrovně. Evakuace poškozené techniky se v pásmu útoku provádí po určených odsunových osách.

V rámci boje při vyjití z obklíčení je činnost logistiky soustředěna na stav a přísnou kontrolu zásob a jejich spotřebu. Zásobování obklíčených sil je v odpovědnosti nadřízeného velitelství.

Datum: 24.5.2013 9:01:00