TESLA zajišťuje pro armádu radiokomunikační techniku

 

Zabezpečovací systémy a zařízení, plošné spoje, radiostanice a další komponenty prezentovala na veletrhu IDET TESLA, a.s. Tato akciová společnost patří k výrobcům vojenské radiokomunikační techniky s mnohaletou tradicí. Počátky vývoje a posléze výroby spadají do šedesátých let minulého století. Vývojový a výrobní tým vždy pružně reagoval na aktuální potřeby.

„Po zvládnutí rozsáhlého řešení systému armádní stacionární digitální radioreléové sítě s technologií SRRD 8000 (Tempo) v 90. letech společnost přešla na vývoj a výrobu mobilních radioreléových stanic pro potřeby taktického komunikačního systému AČR. Pro všechny své výrobky zajišťuje i všechny doprovodné služby, tj. projekty, montáže a servis,“ řekl Tomáš Imlauf, obchodní manažer firmy. Firma je výhradním zástupcem pro servis a instalaci taktických komunikačních systému HARRIS pro potřeby jednotek AČR a MV ČR. Pro uživatele z řad armády TESLA zajišťuje technickou podporu, servis, instalaci systémů i technická školení na tato zařízení.

K jedním z moderních výrobků patří vysokokapacitní radioreléová digitální stanice RR 4700 (DATEL). Je na bázi softwarově definovaného rádia pro vytváření taktických mikrovlnných spojů pracujících v pásmech 4,4 - 5 GHz s přenosovou kapacitou do 320 Mbit/s. Umožňuje široké spektrum konfigurovatelných datových rozhraní (E1, E3, STM-1, Ethernet 10/100/1000). Algoritmy APC, ACM, FEC. Stanici lze ovládat z místního terminálu nebo pomocí PC a síťového dálkového dohledu.

RR 2202 (POSEL) je pak malá digitální radioreléová stanice pro vytváření taktických mikrovlnných spojů pracujících v pásmech 2025-2070 a 2200-2245 MHz s přenosovou kapacitou 2048 kbit/s (E1, Ethernet 10/100). Stanici lze ovládat z místního terminálu nebo pomocí PC a síťového dálkového dohledu. Algoritmy APC, FEC, FrA. Taktická radioreléová stanice pro vytváření digitálních mikrovlnných spojů RR 300/1600 (RACEK) pracuje v pásmech 225-400 MHz / 1350-1850 MHz s přenosovými rychlostmi do 2048 kbit/s (E1) a modulárně spojena datová a vf část. Stanice se snadno ovládají pomocí vestavěné klávesnice a displeje. Jsou vybaveny algoritmy APC a FEC (RR 1600).

TESLA se zabývá i projekční činností, montáží a servisem bezpečnostních systémů. „Během řady let jsme získali řadu zkušeností při montážích v objektech státní správy, zastupitelských úřadů, škol, bankovních objektů, spořitelen, galerií, církevních objektů, výrobních a skladovacích prostor, mobilních technologií, rodinných domků a pod.,“ řekl Imlauf.  Vedle zabezpečovacích a požárních signalizací firma také instaluje kamerové dohlížecí systémy, kartové přístupové a docházkové systémy, automatické vjezdové závory, systémy domovních telefonů a videotelefonů. Je členem Asociace Grémium Alarm (AGA). Firma i jednotliví pracovníci oddělení zabezpečovacích zařízení jsou držiteli osvědčení NBÚ pro styk s utajovanými skutečnostmi. V současné době nabízí např. poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, elektrické požární signalizace, kartové přístupové a docházkové systémy, včetně vstupních turniketů, kamerové systémy apod. Zabezpečovací systémy jsou využívány například v kostele Nanebevzewtí Panny Marie ve Staré Boleslavi, v kostele a klášteru sv. Markéty v Břevnově, ale i v Severočeských Dolech, ČEZu, Metrostavu atd.

Datum: 24.5.2013 20:00:00