Úř OSK SOJ bude mít od července novou organizační strukturu

 

O změnách struktury Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) hovořil na semináři Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky Martin Dvořák. Ta se uskutečnila v rámci mezinárodní konference CATE 2013 při veletrhu IDET.

Dvořák uvedl, že změny struktury úřadu jsou důležité především pro firmy, které spolupracují při výrobě techniky s Armádou ČR. „Mění se celá struktura našeho úřadu, který je už delší dobu zařazen pod ministerstvo obrany, čímž byla povýšena naše nezávislost. V lednu letošního roku bylo vydáno vládní usnesení, které z důvodů úspor navrhuje, aby  některé úřady v této oblasti rušit. Proto jsme zpracovali studii o činnosti  Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a navrhli, jak by měl fungovat,“ řekl na konferenci Martin Dvořák. Podle něho je nejschůdnější varianta, při které zůstanou zachovány všechny dosavadní procesy úřadu, a to zejména z hlediska administrativy do NATO. Podle něho je vhodné ponechat úřad tak, jak fungoval dříve, ale takříkajíc zeštíhlet jej.V současnosti úřad snížil počet zaměstnanců o 22 lidí.  Nebylo možné ponechat stávající strukturu. Nyní už  neexistují čtyři regionální odbory.

„Po dlouhých váháních jsme sloučili tyto odbory do dvou – Čechy a Morava. Šlo o sloučení odborů Vodochody a Pardubice a odbory Brno a Ostrava, s tím, že byla provázána řada pracovišť. Tím jsme zachovali maximální zastupitelnost v rámci komodit. Na Moravě (Ostrava) je do naší činnosti zapojeno asi 30 firem, v Čechách (Pardubice) pak kolem 25 firem,“ řekl Dvořák. Nový systém struktury bude platit od letošního 1. července.

Další změnou, na které úřad pracuje, je řešení plánů jakosti u různých firem podle norem ve vazbě na AQAP 2105. Cílem je, aby dokumenty z hlediska firem byly co nejjednodušší – snížení administrativy při kontrolách. Česká norma byla totiž příliš složitá a komplikovala život při kontrolách firmám i úřadu. „Pokud nebude v dokumentu u zakázek přímo stanoveno, že musí být plněn AQAP 2105, ale pouze český obranný standard, firma bude moci řadu kapitol vypustit,“ dodal.

Datum: 22.5.2013 15:55:00