TITUS 6X6 KOVS

Exponát: TITUS 6X6 KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací)
Kategorie: Vojenská a bezpečnostní technika
Výrobce: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
Vystavovatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
Umístění: Pavilon P, stánek č. 035

TITUS 6X6 KOVS

RCWS MANTIS

Exponát: RCWS MANTIS
Kategorie: Vojenská a bezpečnostní technika
Výrobce: EVPÚ DEFENCE a.s.
Vystavovatel: EVPÚ DEFENCE a.s.
Umístění: Pavilon P, stánek č. 053

RCWS MANTIS

radar ReGUARD

Exponát: radar ReGUARD
Kategorie: Vojenská a bezpečnostní technika
Výrobce: RETIA, a.s.
Vystavovatel: RETIA, a.s.
Umístění: Pavilon P, stánek č. 035

radar ReGUARD

Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230

Exponát: Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230
Kategorie: Vojenská a bezpečnostní logistika a služby
Výrobce: EAF protect s. r. o.
Vystavovatel: EAF protect s. r. o.
Umístění: Pavilon P, stánek č. 007

Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230