Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230

Exponát: Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230
Kategorie: Vojenská a bezpečnostní logistika a služby
Výrobce: EAF protect s. r. o.
Vystavovatel: EAF protect s. r. o.
Umístění: Pavilon P, stánek č. 007

 

PROFIL EXPONÁTU

Exponát: Hasicí přístroj T4N s hasivem 3M™ Novec™ 1230
Kategorie:
Vojenská a bezpečnostní logistika a služby
Umístění: Pavilon P, stánek č. 007
Výrobce: EAF protect s. r. o.
Vystavovatel: EAF protect s. r. o.

Stručná charakteristika exponátu

Přenosný hasicí přístroj T4N se 4 kg 3M ™ Novec ™ 1230 je inovativní výrobek světové úrovně v oblasti požární ochrany, který přispívá k ochraně životního prostředí. Použitý 3M ™ Novec ™ 1230 je náhradou za halonony a fluorované skleníkové plyny používané v přenosných hasicích přístrojích. 3M ™ Novec ™ 123 nepoškozuje ozonovou vrstvu Země ani nepřispívá ke globálnímu oteplování. Hasicí přístroj je certifikován podle ČSN EN 3-7 + A1.

Foto