ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Celní správa ČR představuje unikátní laboratoř i kynologický výcvik

 

Česká celní správa má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. V rámci svých aktivit také kontroluje zahraniční obchod s vojenským materiálem. I to je jeden z důvodů, proč je česká celní správa přítomná na IDETu. Návštěvníky veletrhu však nechává nahlédnout pod pokličku svých činností z různých úhlů pohledu, ať už se jedná o ukázky nejnovější techniky nebo kynologický výcvik.


Základy tréninku služebních psů, kteří jsou ve výcvikovém středisku v Heřmanicích na Liberecku speciálně cvičení na vyhledávání jednotlivých komodit, jako jsou drogy, tabákové výrobky, zbraně, střelivo, výbušniny nebo dokonce větší obnosy peněz, je možné spatřit několikrát denně na volné ploše mezi pavilony Z a F. Tři mladí psi, kteří před dvěma týdny skončili čtyřměsíční základní výcvik, plní několik úkolů, například rozpoznávají komodity uvnitř skleněných dóziček nebo obsah ukrytý uvnitř zavazadel, k nimž jsou z publika přiřazeni  dobrovolníci. Jde o ukázku tzv. pasivního značení, kdy pes v okamžiku nalezení dané komodity nehrabe, neštěká nebo dalším způsobem aktivně neoznačuje prostor, nýbrž k danému objektu nebo člověku si lehne nebo sedne. Tento způsob se v praxi hojně využívá například při kontrolách na letištích nebo ve vlacích.

Ve zmíněném středisku Celní správy ČR pracuje na čtyřicet psovodů, kteří si k výcviku pečlivě vybírají pejsky podle jejich vloh a zdravotního stavu. Na plemenu tolik nezáleží jako na tom, aby pes byl hravý a tím pádem i vysoce motivovaný. „Výcvikové středisko si za dobu své činnosti získalo světové renomé, takže se v něm cvičí služební psi nejen pro práci v Česku, ale i pro službu v cizích zemích. Nedávno sem například přijeli kolegové z Peru,“ říká na stánku Celní správy ČR Gabriela Kokrhelová, která je metodičkou a konzultantkou celní a daňové problematiky. 

V blízkosti výcvikového prostoru na brněnském výstavišti je možné vidět i vůz se zajímavou technikou - velkokapacitním rentgenem a víceúčelovou mobilní laboratoří pro zjišťování kvality a druhů pohonných hmot, omamných a psychotropních látek i léků. Metodikové a konzultanti David Vorel a Milan Halberstat k tomu dodávají: „Je to největší laboratoř a v rámci Evropy úplná novinka, kterou vystavujeme vůbec poprvé. Laboratoř je nastavená tak, aby v terénu mohla odebrat vzorky z cisteren a vyhodnotit je, takže odpadá ježdění do vzdálených laboratoří.“

Datum: 1.6.2017 15:30:00