ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

IDET ARENA 2021: Ukázka Univerzity obrany (Commandos)

Skupina COMMANDOS je výběrovou skupinou studentů Univerzity obrany. Jedná se o studenty prvního až pátého ročníku všech tří fakult Univerzity obrany – obou brněnských (Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií) a fakulty dislokované v Hradci Králové – Fakulty vojenského zdravotnictví. Příslušníci skupiny procházejí náročným výběrovým řízením. Úspěšnost splnění podmínek výběrového řízení do skupiny je zhruba do 20 %. Příslušníci skupiny COMMANDOS jsou standardními studenty Univerzity obrany, kteří mají zájem kromě svých řádných studijních povinností získat hlubší a pevnější znalosti, dovednosti a návyky ve velení malým jednotkám. Ve svém volném čase a o víkendech se zúčastňují plánovaných aktivit a výcviku ve výcvikových prostorech.

 

Datum: 10.9.2021 16:00:00