ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

IDET ARENA 2021: Ukázka Vězeňské služby ČR


Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

Kynologie – Psovod v rámci kynologické činnosti předvede ukázku poslušnosti služebního psa. Dále bude následovat ukázka zadržení vězněné osoby, kdy psovod se služebním psem během pochůzkové činnosti spatří vězněnou osobu na útěku, tato bude zadržena za pomoci služebního psa a předvedena do bezpečného prostoru.

Hromadné nezákonné vystoupení vězněných osob - Při této ukázce představí VS ČR práci skupiny pro zákrok pod jednotným velením v protiúderových kompletech a taktické výstroji. Ve vycházkovém prostoru věznice dojde ze strany vězněných osob k nezákonnému narušení kázně a pořádku. Na místo se dostaví psovod se služebním psem, který vyzve pachatele k opuštění prostoru. Vězněné osoby na toto nereagují, a proto bude povolána skupina pro zákrok pod jednotným velením. Tato skupina bude ze strany vězněných osob fyzicky napadena, na základě čehož bude vydán pokyn k provedení služebního zákroku. Mimo jiné bude použita zásahová výbuška k dezorientaci vězněných osob a poté budou pachatelé jednotlivě zpacifikováni zakročujícími příslušníky za použití zákonných donucovacích prostředků. Následně dojde k odvedení pachatelů do bezpečného prostoru.

 

Datum: 13.9.2021 17:21:00