MINERÁLY BRNO
18.-19.11. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Doprovodná výstava listopadové výstavy MINERÁLY BRNO přiblíží rozmanitost slovenských minerálů

 

Na doprovodné výstavě „Nejzajímavější lokality Slovenska“ bude zastoupeno cca 600 kusů minerálů a zpracovaných kamenů. V celkem 15 vitrínách bude návštěvníkům představeno to nejzajímavější z mineralogických lokalit Slovenska. Kromě velkého množství minerálů pro Slovensko typických, nebo dokonce poprvé popsaných, to bude i řada ukázek z dříve těžených ekonomicky důležitých rudních či nerudních ložisek.

typických slovenských minerálů budou na výstavě zastoupeny reprezentativní vzorky např. libethenitu, euchroitu, mrázekitu, langitu, tirolitu, celestinu, aragonitu, kermezitu, schafarzikitu a jiných nerostů.

Krásné krystalované minerály budou vystaveny ve vitríně magnezitových ložisek. Jde o drúzy kalcitu, dolomitu, magnezitu a kůry palygorskitu. Sideritová ložiska budou zastoupena ucelenou kolekcí minerálů z Rudňan a Poráče. Zejména zdejší krystalované  žlutohnědé siderity dosahují vynikající úrovně. Také masivní rumělky či velké drúzy krystalovaného ankeritu patří k nejlepším slovenským vzorkům.

Z výjimečných a do značné míry ucelených kolekcí budou určitě vynikat nerosty z Dobšiné (azbest, aragonit, granáty, krystalované arzenidy) či Železníka. Zdejší tvarově velmi pestré náteky, kůry a krápníky limonitu dosahují špičkové slovenské úrovně. Zastoupeny budou i kvalitní historické ukázky ze zdejší oxidační zóny. Jde o variscit, vashegyit či evansit. Také nedávno zlikvidovaný železorudný důl v Nižné Slané bude zastoupen velmi kvalitními ukázkami krystalovaného sideritu, plstnatého boulangeritu a jehlicovitého jamesonitu.

Ze slovenských lokalit drahých a okrasných kamenů návštěvníky jistě zaujme vitrína s ukázkami různých druhů opálů. Bude možné shlédnout surové i broušené opály z významných nalezišť jako je Dargov, Herĺany, Banské nebo z Dubníku u Prešova - světově známé lokality drahého opálu. Atraktivní budou určitě i ukázky zkamenělých (zopalizovaných) dřev z okolí Banské Bystrice (Povrazník, Strelníky). Vystaveny budou jak větší kusy (celé větve, torza kmenů), tak i různě zbarvené broušené dřevité opály, které jsou považovány za jedny z nejhezčích ze slovenského území.

Doprovodná výstava vzniká opět ve spolupráci s partnerem výstavy MINERÁLY BRNO, RNDr. Luďkem Kráčmarem.

.

  

 

Datum: 17.10.2013 12:09:00