MINERÁLY BRNO
18.-19.11. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

MINERÁLY BRNO listopad 2013 - Závěrečná zpráva

 

Na podzim 2013 vstoupily Minerály Brno do svého 29. ročníku. Během svého vývoje prošla tato výstava od několikahodinové sobotní burzy ke dvoudenní výstavě, která patří k nejrozsáhlejším akcím svého druhu v České republice. MINERÁLY BRNO jsou nyní setkáním sběratelů, nákupní příležitostí pro širokou veřejnost i osvětovou akcí šířící povědomí o minerálech, drahých kamenech a geologii.

Základní statistika

Rekordní počet vystavovatelů

29. výstavy Minerály Brno (16. - 17. 11. 2013) se zúčastnilo celkem 199 vystavovatelů, což je nejvíce za celou dobu pořádání výstavy. Největší účast vystavovatelů byla z České republiky (148), významný byl počet vystavovatelů ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa, dále přijeli vystavovatelé z Itálie, Indie, Pákistánu, Číny, Ruska, Rumunska a Bulharska. Zahraničních vystavovatelů se zúčastnilo celkem 51.

 

Země Počet %
Česká republika 148 76 %
Slovensko 10 %
Polsko 10 %
Maďarsko 10 %
Německo 9 %
Itálie 1 %
Bulharsko 1 %
Rusko 1 %
Indie 2 %
Čína 1 %
Pákistán 1 %
Rumunsko 5
Celkem  199

 

 Výstavní prostor

Letošní listopadová výstava Minerály Brno se konala opět v prostorách pavilonu B.

 Návštěvníci

Listopadovou výstavu Minerály Brno navštívilo 4912 platících návštěvníků

Proběhla také distribuce volných vstupenek, kterých využilo 2031 návštěvníků.

Na výstavu přišlo celkem 6943 návštěvníků.

Sortiment vystavovatelů tvořily šperky, drahé kameny, minerály a sběratelské kameny, dále přírodniny, fosilie, dekorační předměty a bytové doplňky. Ke koupi byla také odborná literatura a další mineralogické a geologické potřeby.

 

Odborná profilace výstavy a doprovodný program

Dle koncepce výstavy Minerály Brno nadále pokračoval odborný směr výstavy. K tomu přispěly především všechny doprovodné aktivity – výstava Nejzajímavější lokality Slovenska a návštěvnická soutěž o ceny. Za spolupráci na doprovodném programu patří dík panu RNDr. Luďku Kráčmarovi, panu Radku Votavovi, společnosti e-gems.eu, panu Janu Čermákovi, panu Lukáši Křesinovi, panu Janu Hovorkovi a panu Petru Magdíkovi, kteří se podíleli na přípravě doprovodné výstavy a kteří pro doprovodnou výstavu zapůjčili exponáty ze svých sbírek. Návštěvníci tak měli možnost vidět rozmanitost slovenských minerálů. Výstavu Nejzajímavější lokality Slovenska doplnila expozice fluoritů, chalcedonů a dolomitů zapůjčených ze sbírky pana Petra Magdíka.

 

Návštěvnická soutěž o ceny

Díky věnovaným cenám jsme u soutěže zaznamenali velký zájem ze strany návštěvníků. Ze správných odpovědí bylo vylosováno 43 výherců. Organizátoři děkují všem vystavovatelům, kteří věnovali ceny: panu RNDr. Luďku Kráčmarovi, panu Petru Zajíčkovi ze společnosti TOP GEO, panu Janu Kynickému ze společnosti TOP MINERALS, paní Editě Luklové, paní Gerdě Odehnalové, paní Monice Tóthové, panu Petru Mošnovi, panu Rudolfu Staňkovi, panu Michaelu Plecitému, paní Aleně Horké, panu Miloši Ferdusovi, panu Richardu Blížkovskému, panu Josefu Podhajskému a společnosti Golden Spring.

 

MINERÁLY BRNO v roce 2014 ve dvou termínech

Pořádání výstavy MINERÁLY BRNO v obnoveném jarním termínu se osvědčilo a konání výstavy v periodicitě dvakrát ročně bude pokračovat i v příštích letech.

Květen 2014

30. ročník výstavy MINERÁLY BRNO se uskuteční 24. - 25. 5. 2014 v pavilonu B na brněnském výstavišti.

Výstava MINERÁLY BRNO proběhne v květnovém termínu bez doprovodné výstavy.

Listopad 2014

31. ročník výstavy MINERÁLY BRNO se uskuteční v termínu 15. - 16. 11. 2014.

V listopadovém termínu bude součástí výstavy Minerály Brno 2014 opět doprovodný program, který bude tvořit doprovodná výstava.

Těšíme se na Vás v květnu 2014 na 30. ročníku výstavy MINERÁLY BRNO, který se uskuteční

24. - 25. 5. 2014 v pavilonu B na brněnském výstavišti.

 

MINERÁLY BRNO listopad 2013  MINERÁLY BRNO listopad 2013

  MINERÁLY BRNO listopad 2013

 MINERÁLY BRNO listopad 2013

MINERÁLY BRNO listopad 2013  MINERÁLY BRNO listopad 2013  

 

Datum: 4.12.2013 14:37:00