MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

Představujeme řečníky konference Biomorfní průmysl: Petr Vítek

 

Vystoupení bude součástí konferenčního bloku s názvem „Infrastruktura ekonomiky 2030 – využití 5G/6G technologie a sítí ve výrobních a logistických firmách a kyberbezpečnost". Konference Biomorfní průmysl se uskuteční v pavilonu E (sál E2) ve čtvrtek 6. října 2022. Jedná se o součást projektu Digitální továrna 2.0.

Dr. Ing. Petr Vítek
Tajemník 5G aliance
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Petr Vítek je absolventem oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde od roku 2004 působí i jako člen oborové rady tohoto oboru. Po studiích se zabýval moderními přenosovými soustavami televize a rozhlasu a po nástupu do České televize se od roku 2000 dlouhodobě věnoval mezinárodním aktivitám v Technické komisi Evropské vysílací unie EBU. Vedle digitalizace televizního řetězce se zabýval pozemním a satelitním vysíláním a digitálními metodami komprese a reprodukce videoobsahu. Konvergence různých komunikačních technologií ho přiměla rozvíjet a implementovat platformy pro interaktivní televizi jako je dnešní HbbTV a IPTV.

V letech 2017–2019 měl na starost domácí a zahraniční elektrotechnický a elektronický průmysl se zaměřením na přímé zahraniční investice v agentuře CzechInvest.

S nástupem mobilní bezdrátové technologie 5G se nyní jako expert věnuje novým sítím a službám elektronických komunikací v oddělení koncepcí a strategií Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Datum: 25.9.2022 13:47:00