Národní výstava myslivosti
2025

Národní výstava myslivosti

Výstavní výbor se shodl na nové koncepci Národní výstavy myslivosti

 

Výstavní výbor Národní výstavy myslivosti na svém listopadovém zasedání odsouhlasil novou koncepci této akce, která po prvních dvou ročnících posouvá tuto akci do aktuálního rozměru, který umožní téma myslivosti rozvíjet na brněnském výstavišti v následujících letech. Základem této koncepce je vyvážení komerční a edukativní a osvětové části a ještě více zdůrazňující hlavní poslání myslivosti, kterým je péče o volně žijící zvěř. Zdůrazněny budou také myslivecké tradice a přínos myslivosti pro zachování zdravé krajiny. Díky pevné vazbě mezi myslivostí a venkovem bude Národní výstava myslivosti probíhat souběžně s veletrhem Animal Tech a Národní výstavou hospodářských zvířat.

Datum: 26.11.2018 10:29:00