NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Profil:

Veletrh NATUR EXPO BRNO proběhl v roce 2017 a byl zaměřen především na udržení vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení dopadů sucha, rozvoj venkovské krajiny a posílení agroturistiky.

Témata související se zaměřením NATUR EXPO BRNO se nadále prezentují na jiných akcích na brněnském výstavišti - především na veletrzích zaměřených na zemědělství a stavebnictví.

Plná verze stránek tohoto veletrhu