PLASTEX
4.-7.10. 2022

Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

Také na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu se bude konat stále populárnější soutěž mladých strojařů.

Žáci si budou moci vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Také si budou moci zvolit technologii, ve které budou chtít soutěžit. Pokud si zvolí technologii frézování, pak jejich úkolem bude vytvořit program v systému HEIDENHAIN nebo SIEMENS. Pokud dají přednost soustružení, pak na ně budou čekat „záludnosti“ systému FANUC. Je třeba zdůraznit, že v soutěži se bude hodnotit pouze úroveň znalostí a dovedností žáků a nikoli jednotlivé řídící systémy mezi sebou.

Soutěž bude jednokolová a bude probíhat každý den od pondělí do pátku s tím, že v pondělí bude probíhat pouze odpoledne a v pátek jen dopoledne. Od úterý do čtvrtka soutěž již poběží v dopoledním (10:00 – 13:00 hod.) i odpoledním bloku (14:00 – 17:00 hod.), přičemž v každém bloku bude mezi sebou soutěžit max. 9 žáků pro řídicí systémy Heidenhain a Siemens a max. 6 žáků pro řídicí systém Fanuc. Vítězové soutěže si z Brna odvezou obrobky vyrobené za použití vlastních NC programů, diplomy, věcné ceny a také se jim dostane publicity v odborném tisku.

Do soutěže budou zapojeny významné české strojírenské společnosti. Obráběcí stroje pro účely soutěže poskytnou KOVOSVIT MAS, a.s. (vertikální obráběcí centrum MCV 754 QUICK a CNC soustruh SP 180 SMC) a AXA CNC stroje, s.r.o. (vertikální obráběcí centrum VCC 1200). Soutěž budou moderovat a řídit zástupci dodavatelů řídicích systémů HEIDENHAIN s.r.o., SIEMENS, s.r.o. a FANUC FA CZ s.r.o. Nástroje pro obrobení komponentů podle vítězných NC programů dodá společnost PRAMET TOOLS, s.r.o. a mediálním partnerem soutěže bude Technický týdeník.

Datum: 28.8.2012 14:09:00