PLASTEX
4.-7.10. 2022

Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

Zvýrazněná témata MSV 2012

 

Z oborového pohledu bude hlavním tématem ročníku bienální průřezový projekt AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací akcentuje využití průmyslové automatizace v jednotlivých oborech. Letošní pátý ročník se zaměří na propojení nových informačních technologií a řízení výrobních procesů, na zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschopnosti a na snižování celkových nákladů. Posledního ročníku AUTOMATIZACE 2010 se zúčastnilo 282 vystavovatelů z deseti zemí.

Průřezový charakter má také projekt Transfer technologií a inovací 2012, který se při MSV koná již počtvrté. Jde o kontaktní centrum a současně největší tuzemskou soustředěnou nabídku vědecko-výzkumných kapacit pro průmyslové využití. K tradičním účastníkům patří vysoké školy, výzkumná centra a ústavy, Akademie věd ČR a další subjekty, které zde prezentují úspěšné výzkumné projekty i konkrétní aktivity. Investoři a podnikatelé tak mohou na jediném místě získat přehled o výzkumné sféře a možnostech vzájemné spolupráce.

Přihlášky do konce března
Mezinárodní strojírenský veletrh se letos vrací do tradičního zářijového termínu a s tím souvisí posun uzávěrky přihlášek. Vystavovatelé se mohou hlásit k účasti do 31. 3. 2012, což jim garantuje termínovou slevu a zároveň možnost výběru výstavní plochy, o kterou lze letos vzhledem k rozšíření prezentovaných oborů očekávat zvýšený zájem.
Stejně jako v loňském roce se vystavovatelům nabízí možnost elektronické přihlášky k účasti, která je k dispozici na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv.

Datum: 8.2.2012 14:55:00