PPM QUILT SHOW BRNO
21.-23.4. 2023

15. mezinárodní textilní výstava

Projekt VEBA: Afrika pro 15. PPM Brno


Rádi bychom vás pozvali k účasti na mezinárodním projektu společností VEBA a Veletrhy Brno, pořadatele PPM Quilt Show Brno. Pravidelní návštěvníci vědí, že mnoho let byla součástí PPM i kolekce vytvořená autorkami napříč republikou na základě exotických látek, které pro tento účel byly několik let po sobě věnovány firmou Bernina. Na tuto tradici chceme pro rok 2023 navázat v premiérové spolupráci s velkou českou textilní firmou VEBA sídlící v Broumově. A věříme, že start to bude opravdu velkolepý, protože látky, které nám firma VEBA sponzorsky poskytla, jsou jejich výjimečným a luxusním sortimentem.

Africký brokát je 100% bavlněná látka s lesklou povrchovou úpravou a originálními vzory, které jsou vyráběny v malé metráži a výrobky z nich jsou pak jedinečné. Kromě oděvního návrhářství nachází africké brokáty uplatnění i v oblasti bytového dekoru a věříme, že i díky vám, v nástěnném quiltu.

Téma kolekce: AFRIKA.

Libovolné zpracování tématu zvolenou textilní technikou. 

Každá zájemkyně dostane 4 kusy afrického luxusního brokátu, velikost kusu cca 40x40 cm:
3 kusy s originálním tiskem a 1 kus vetkávaný vzor (lze použít oboustranně). Doplnění dalšími látkami si zvolí autorka sama podle typu vzoru a zamýšleného designu.

Quilt autorka přihlásí na 15. ročník PPM Brno přihláškou (bude ke stažení na webu výstavy), výstavní poplatek v tomto případě autorky neplatí – sponzoruje PPM Brno.

Celá kolekce je koncipována jako putovní, o její správu se bude starat vedení výstavy PPM Brno ve spolupráci s firmou VEBA. Po premiéře na 15. PPM Brno bude kolekce vystavena mimo jiné i v prodejnách společnosti VEBA a případně i propůjčena kterékoliv autorce pro další vystavení v rozsahu dle dohody a kapacity aktuálních výstavních prostor. Z tohoto důvodu nebudou quilty vráceny autorkám hned po výstavě, jak je to jindy běžné, ale zůstanou k dispozici BVV/VEBA po dobu nejméně 3 let.

Pokyny pro autorky

  • Výsledný quilt, tj. sendvič ze tří vrstev (top, vatelín, podšívka) musí mít velikost 40 x 70 cm při orientaci na výšku. Konečné rozměry!
  • K hornímu zadnímu okraji bude přišitý 8 cm široký tunel na zavěšení, začíná a končí vždy 1 cm od kraje.
  • Quilt bude na zadní straně opatřený štítkem se jménem autorky, názvem quiltu a kontaktem.
  • Musí být viditelně použity 4 základní brokáty, doplnit lze textilními i netextilními materiály dle vlastního uvážení.
  • Technika libovolná – klasický patchwork, moderní nebo art quilt.

Věříme, že využijete tuto jedinečnou možnost tvorby z unikátních látek!

Svoji sadu si můžete objednat na adrese iklugarova@bvv.cz 
Irena Klugarová, tel.:+420 606 763 596.

Dotazy: Jana Štěrbová, jana-sterbova@seznam.cz, tel.: 724 161 846.

 

Datum: 22.8.2022 13:41:00