PPM QUILT SHOW BRNO
21.-23.4. 2023

15. mezinárodní textilní výstava

Témata a podmínky soutěžních kategorií pro PPM QUILT SHOW BRNO 2023


Kreativní téma ENERGIE

Kreativní výzva - důraz na zpracování tématu z různých aspektů, třívrstvý quilt libovolnou technikou musí být originálním designem autora.

Rozměry 75-95 cm šíře a 100-120 cm výška (bez další tolerance!). Zadní strana musí mít tunel pro zavěšení v šíři nejméně 8 cm, quilt musí být označen jménem autora, názvem quiltu, rokem vzniku.

Klasická soutěž SVATEBNÍ PRSTENY

Třívrstvý quilt, rozměr 140–200 x 140–200 cm (10% tolerance), v ploše quiltu bude nejméně 9 bloků "Svatební prsten" šitých z dílků podle šablony nebo technikou šití na papír. Quilt bude z rubové strany opatřen tunelem na pověšení v šíři min. 8 cm a vizitkou s názvem quiltu, jménem autora (autorů), rokem vzniku.

 

Datum: 2.5.2022 9:40:00