PRODÍTĚ
2.-5.3. 2023

Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

Jazyková škola Light Point nabízí jazykové kurzy nejen pro děti

 

Hocus a Lotus – malí dinokrokové, kteří učí děti cizí jazyky. Hocus a Lotus učí děti ANGLIČTINU, NĚMČINU, ITALŠTINU, FRANCOUZŠTINU, ŠPANĚLŠTINU. Inovativní metodika umožňuje dětem učit se jazyky zábavnou formou a prožívat společně s Hocusem a Lotuskou velká dobrodružství. Metodika výuky byla akreditována MŠMT ČR.

Od kdy učit děti cizí jazyky?
Nezbytnost znalosti druhého jazyka je v dnešní době naprosto nevyvratitelná. Otázkou zůstává, kdy se začít učit druhý jazyk a jaké máme možnosti?  V České republice je zvykem spoléhat na školství a výuku cizího jazyka ponechat čistě na škole, do které dítě přihlásí. V některých školách děti začínají s výukou anglického nebo německého jazyka v 1.třídě, v jiných školách až ve 3. třídě. Podle jazykové školy Light Point je nejlepší začít s výukou cizího jazyka co nejdříve, tedy hned od narození. Více informací naleznete zde.

Staňte se bilingvní rodinou
Proč se stát dvojjazyčnou rodinou a jaké výhody to přináší? To vše se dozvíte díky jazykové škole Light Point, která připravila roční sérii 7 workshopů. Víkendové workshopy, jsou určeny rodičům, kteří si uvědomují důležitost aplikace druhého jazyka do života jejich dětí v raném věku. Workshop Staňte se bilingvní rodinou se opírá o metodiku výuky jazyků pro děti „The adventures of Hocus and Lotus“ a vědecké výzkumy její zakladatelky paní Prof Traute Taeschner. Profesorka psycholingvistiky vytvořila metodiku výuky jazyků, která umožňuje dětem se učit druhý jazyk přirozeným způsobem, tak jako jazyk mateřský a to za pomoci „narrative format“ (výuka formou příběhů). Autorka ve svém projektu vychází z vlastních zkušeností při výchově dětí v bilingvním prostředí a úspěchu, které dokazují děti z mateřských škol, mateřských center a z prvního stupně základní školy. Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde:

Děti a mimoškolní aktivity 

První adventní neděle v TMB s Hocusem a Lotuskou

Datum: 19.1.2015 9:05:00