Silná účast německých firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV

Zapojení Česko-německé obchodní a průmyslové komory (DTIHK)

 

Zapojení Česko-německé obchodní a průmyslové komory (DTIHK)

Hospodářská podpora spolkových zemí

Podpora německého průmyslu v České republice se odráží na vysokém počtu německých vystavujících stánků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Kromě Bayern Handwerk International jsou na letošním veletrhu zastoupeny také spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko (jako společný stánek Středního Německa) a Porýní-Falc.

Zaměření na výzkum a vývoj

Německé podniky a instituce zastávají také důležitou roli v oblasti výzkumu a vývoje. Transfer technologií letos opět aktivně podporuje Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (BMBF). BMBF zastupuje na MSV společný stánek vybraných německých firem a výzkumných a vzdělávacích institucí.

V pavilonu B představují německé instituce své odborné znalosti a služby v oblasti strojírenství, strojírenské technologie, tribologie, hydrauliky a pneumatik, materiálů a nanotechnologie, plazmové technologie, technologie mikrosystémů, mikroelektroniky a optické elektroniky, ochrany životního prostředí a energetických technologií.

Současně chtějí tyto instituce a společnosti přilákat české partnery pro spolupráci v oblastech vědy, výzkumu a obchodu. Za tímto účelem připravuje DTIHK od 30. září do 2. října individuální rozhovory, do kterých se mohou společnosti mající zájem přihlásit do 7. září (kontakt: Lenka Šolcová, solcova@dtihk.cz).

Také na stánku Česko-německé obchodní a průmyslové komory (DTIHK) v pavilonu A1 je hlavním tématem "Výzkum a vývoj" včetně letošního mota "Zaměření se na budoucnost".

Proexportní společnost Bayern Handwerk International se prezentuje opět v pavilonu P. Bavorské společnosti představí nejnovější vývoj a nabízené služby v oborech výroby strojů a zařízení , ocelové konstrukce, dopravní inženýrství, tribologie a termografie.

Česko-německé sympozium vyspělých technologií

Česká republika je tradiční průmyslovou zemí, která se v posledních letech stala také místem vhodným pro výzkum, vývoj a inovace v rámci celého výrobního řetězce.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora DTIHK pořádala "Česko-německé sympozium vyspělých technologií" prostřednictvím MSV v Praze a Brně.

Firmy ze Severního Porýní-Vestfálska specializující se na high-tech technologie těžkých strojů, technologie povrchových úprav a laserové technologie představují obzvlášť velký potenciál pro rozvoj vztahů s českými partnery v oblasti průmyslu a výzkumu (kontakt: Lenka Šolcová, solcova@dtihk.cz).

Právní Seminář pro investory z německy mluvících  oblastí

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík společně s DTIHK organizují pro investory z německy mluvících zemí v úterý 30. 9. 2014 ve 14:00 hodin a ve čtvrtek 2.10.2014 v 10:00 hodin v pavilonu E kongresového centra věcný hodinový právní seminář o relevantních tématech:

  • Založení/akvizice obchodních společností v České republice
  • Uzavření smlouvy podle českého práva
  • Základní principy pracovního práva
  • Změny v českém právním řádu po zavedení nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních společnostech
  • Dostupnost veřejné podpory v České republice

Lektory semináře jsou zkušení právníci advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Registrace na bezplatné semináře vyřizuje Eva Jarešová (kontakt: ejaresova@ksb.cz).