PYROS
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb

IDET 2015 – nové impulsy pro vystavovatele i návštěvníky

 

Přípravy na nový ročník veletrhu Mezinárodní obranné a bezpečnostní techniky IDET jsou v plném proudu. Nejdůležitější proexportní akce pro český obranný průmysl se uskuteční 19. – 21. května 2015 spolu s Mezinárodním veletrhem požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET a Mezinárodním veletrhem prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Příležitost pro český obranný průmysl

Důležitost IDETu pro tuzemské firmy vyplývá jednoznačně z jeho proexportního zaměření. Statistiky hovoří jasně – více než tři čtvrtiny produkce míří do zahraničí a oproti roku předchozímu došlo k nárůstu o 30%. Z pohledu exportních destinací je potěšitelné, že se daří umísťovat zboží nejen na třetí trhy (jihovýchodní Asie tvoří dvacet procent, stejně jako Blízký východ), ale i na náročné evropské a americké trhy – například na náročný trh USA směřovalo deset procent našeho vývozu. Export mohl být i větší, ale řada zakázek se nerealizovala, protože firmy nenašly vhodnou exportní dopravní cestu, kde by od tranzitujících zemí získaly bez problému tranzitní licenci. A to je právě role tohoto veletrhu –IDET se musí stát vstupní branou na nové trhy a platformou pro nové kooperace a partnerství. Je to skutečně mezinárodní akce, na které se potkává obranný a bezpečnostní průmysl střední a východní Evropy, tedy nových členských zemí NATO.Důležité je samozřejmě zaměření na českou a slovenskou armádu. Tuzemské i zahraniční firmy budou vystavovat, pokud budou mít možnost své výrobky předvést potenciálním zájemcům. Ministerstvo obrany ČR představilo na Vyzbrojovací konferenci nový Střednědobý plán a z něho vyplývající hlavní programy s výhledem až do roku 2025. Již tento plán by měl být dostatečným argumentem pro firmy z jednotlivých oborů k účasti na veletrhu.

Kvalitní návštěvníci – záruka obchodních úspěchů

Záštitu veletrhu IDET udělil například Prezident České republiky, Premiér České republiky, Ministr obrany, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu, Náčelník generálního štábu AČR, Policejní prezident, Generální ředitelství HZS, AOBP  a další. Již nyní kontaktujeme odborníky a delegace z ČR a zahraničí, zejména zemí NATO a Evropské unie. Právě plánovaná účast politických špiček a odborníků zodpovídajících za akvizice z ČR a zahraničí dává firmám dostatečný prostor představení svého portfolia a k následným jednáním se zástupci ministerstev, ozbrojených sil či policejních a hasičských sborů. Pro vystavovatele je důležitá nejen přítomnost Ministerstva obrany a Armády ČR, ale i zahraničních armádních a ministerských delegací.

Novinky na veletrhu IDET 2015

Po čtyřleté pauze se na brněnském výstavišti opět objeví předváděcí polygon s pracovním názvem IDET Arena. Možnost předvádět své jednotky a techniku návštěvníkům bude mít nejen Armáda ČR, Policie ČR či složky HZS, ale také jednotliví vystavovatelé. Po dlouhé době se také vracíme k soutěži a oceňování nejlepších výrobků cenou ZLATÝ IDET. Ve spolupráci s AFCEA bude doprovodný program tvořen konferencemi a semináři pod hlavičkou NATO a EU za účasti špičkových specialistů z celého světa. Jsou plánovány jednání na úrovni ministrů v rámci V4 nejen u IDETu, ale také na veletrzích PYROS/ISET. Univerzita Obrany zorganizuje již tradiční konferenci CATE, s významnou mezinárodní účastí.

Ohlédnutí za rokem 2013

Veletrhu IDET, který patří k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě, se zúčastnilo 302 vystavujících firem z 26 zemí. Na veletrhu PYROS/ISET vystavovalo 100 firem z 18 zemí a jejich nabídka zaujala nejen profesionály, ale také dobrovolné hasiče.Brněnské výstaviště navštívilo 26 056 návštěvníků. Dvě třetiny z nich tvořili registrovaní odborníci, ale zájem o vystavené exponáty projevila také širší veřejnost, která si poprvé v historii mohla prohlédnout i veletrh IDET. Tradičně vysoký byl zájem zahraničních partnerů, expozice vystavovatelů navštívilo více než tisíc zahraničních návštěvníků. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo dvacet pět oficiálních armádních delegací a další vojenští a letečtí přidělenci ze dvaceti zemí. V čele slovenské delegace stál ministr obrany, ostatní delegace vedli náměstci ministra obrany, státní tajemníci, náčelníci generálních štábů, národní ředitelé pro vyzbrojování a další vysocí armádní představitelé. V Press centru se během tří dnů zaregistrovalo 150 novinářů z 10 zemí.

Datum: 9.9.2014 12:41:00