REHAPROTEX
---

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

REHAPROTEX 2017 ve znamení praktických ukázek

 

Vystavovatelé veletrhu REHAPROTEX 2017 představili široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, ale i nabídku produktů pro aktivní seniory. Pro veřejnost byly otevřeny po čtyři dny a jejich součástí se stal také rozsáhlý doprovodný program oslovující jak odborníky z oblasti zdravotnictví a sociální péče, tak širokou veřejnost.

V letošním roce byl kladen důraz především na praktické ukázky používání výrobků vystavovatelů. Na centrální ploše pavilonu byla volně k dispozici testovací dráha, na které si návštěvníci zkoušeli jednotlivé výrobky na různých druzích povrchu a v rozmanitých situacích. Na veletrhu nechyběli ani poskytovatelé sociálních služeb nebo výrobky chráněných dílen. K dispozici byla preventivní vyšetření, ukázky sportovních a rehabilitačních aktivit a bezplatné poradenství, které poskytovali významní partneři veletrhu, např. Liga vozíčkářů, Národní rada osob se zdravotním postižením, ParaCentrum Fenix nebo Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

První den veletrhu byly vyhlášeny výsledky exponátové soutěže Zlatý Rehaprotex. Přihlášené exponáty hodnotila odborná komise složená ze špičkových odborníků v oboru, její předsedkyní byla primářka rehabilitace Hamzovy léčebny MUDr. Alena Klapalová.

V doprovodném programu byla zastoupena témata více než aktuální – jmenujme například konferenci Cestování po železnici pro všechny a seminář k novému zákonu o pomůckách pro zdravotně postižené 329/2011 Sb. nebo seminář Podpora lidí s postižením a seniorů v běžném prostředí.

Velmi pozitivně hodnocené byly semináře Jørgena R. Jørgensena, který se věnoval důsledkům nečinnosti po mozkové mrtvici se zaměřením na prevenci snížení kardiovaskulární funkce a na fyziologické změny svalů, ke kterým dochází po mozkové mrtvici.

Nechyběl ani program zaměřený na širokou veřejnost, který přinesl zajímavé přednášky, informace z oblasti prevence a ochrany zdraví, ale i zážitky z cest po celém světě nebo atraktivní hudební vystoupení Nadi Urbánkové nebo Zdeňka Junáka.

Datum: 15.10.2017 10:17:00