Silva Regina
3.-6.4. 2022

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Na veletrhu TECHAGRO se bude opět soutěžit o ceny Grand Prix

 

Největší agrární událost letošního roku, tedy Mezinárodní veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA, bude slavnostně zahájena již 30. března. Až do 3. dubna bude brněnské výstaviště plné nejen špičkových zemědělských strojů a zařízení, ale také lesní techniky, přehlídkou myslivosti, technologií pro živočišnou výrobu a technologií pro energetické využití obnovitelných zdrojů.

Součástí oficiálního zahájení bude již tradičně i slavnostní ceremoniál - předávání ocenění Grand Prix pro nejlepší exponáty veletrhu. V roce 2012 bylo do soutěže přihlášeno více než sto produktů a pořadatelé očekávají obdobný zájem také letos. „V roce 2012 bylo předáno devět ocenění a navíc jedno mimořádné,“ uvedl ředitel projektu Jan Kuběna, „všechny firmy, které obdržely tuto cenu, budou vystavovat také letos.“

Soutěž Grand Prix je určena pro špičkové exponáty a její udělení je spojené hned s několika zajímavými benefity. V prvé řadě jde o viditelné označení nominovaných a oceněných exponátů přímo v expozici, takže je možnost využít tento úspěch od prvního dne veletrhu. Okamžitě po ocenění se informace objeví také na webových stránkách Techagra a posléze také v tištěných titulech mediálního partnera – vydavatelství Profi Press. Ocenění Grand Prix si za dobu své existence vybojovalo nemalou prestiž, takže představuje pro oceněné firmy účinný obchodní argument, který lze efektivně využívat ve svém marketingovém mixu.

Oproti roku 2012 došlo na základě podnětů od vystavovatelů a následné dohodě v rámci přípravného výboru agrárních veletrhů, ve stanovách soutěže k několika úpravám – v zájmu většího posílení objektivity byla hodnotitelské komise posílena o více zahraničních odborníků, byla obměněna třetina stávajících členů komise , předvedení exponátu na expozici bude vyžadováno pouze ve sporných případech a termín instalace se rozšiřuje na dva dny. V přihlášce je pak doplněn další bod: Specifikace předností ve srovnání s konkurencí. Nejdůležitější informace pro přihlašovatele je však uzávěrka přihlášek do soutěže, která je stanovena na 28.2. 2014.

Datum: 10.1.2014 8:19:00