Silva Regina
3.-6.4. 2022

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Oceněné exponáty Grand Prix

 

Komplex veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA byl slavnostně zahájen v 10 hodin za účasti ministra zemědělství Mariána Jurečky a dalších vzácných hostů. Součástí zahájení bylo také předání prestižních ocenění Grand Prix, které si odnesly následující exponáty:

Grand Prix Techagro

Grand Prix Silva Regina

Grand Prix Animal Vetex

Grand Prix BIOMASS

 

 

Datum: 30.3.2014 14:30:00