Silva Regina
3.-6.4. 2022

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Program pro vlastníky lesů


Ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR připravujeme odborný program pro vlastníky lesů, starosty obcí, které vlastní lesy, a odborné lesní hospodáře. Chystá se přednáška na téma obnovy kalamitních holin a dále promítání videí s těmito tématy:

  • Obnova kalamitní holiny
  • Umělá obnova lesa
  • Ochrana proti buřeni
  • Ochrana MLP proti zvěři
  • Ochrana proti zvěři oplocením
  • Ochrana proti ohryzu a loupání zvěří
  • Vyhledávání a zpracovávání kůrovcových stromů
  • Měření a sortimentace dříví

Program bude probíhat na centrálním pódiu v pavilonu Z, časy budou upřesněny.

 

 

Datum: 23.2.2022 12:11:00