S přihlášením na veletrh SILVA REGINA 2021 firmy neváhají

Veletrh je pro zúčastněné firmy jedním z nejdůležitějších obchodních i komunikačních nástrojů a tradiční vystavovatelé pociťovali zrušení brněnských zemědělských a lesnických veletrhů dost silně. UMIKOV CZ je jedním z dlouhodobých účastníků veletrhu SILVA REGINA, na této akci se prezentuje od roku 2004.


Veletrh je pro zúčastněné firmy jedním z nejdůležitějších obchodních i komunikačních nástrojů a tradiční vystavovatelé pociťovali zrušení brněnských zemědělských a lesnických veletrhů dost silně. UMIKOV CZ je jedním z dlouhodobých účastníků veletrhu SILVA REGINA, na této akci se prezentuje od roku 2004.

Význam veletrhu pro UMIKOV CZ popisuje Jarmila Gutmanová: „Jak pro nás, tak pro všechny firmy jsou veletrhy velmi důležitým místem střetávání, představení nových myšlenek a novinek ve vývoji vlastních výrobků a produktů, zlepšení a zvýšení publicity, podpora prodejního útvaru. Ale také omrknutí, kam se posunula konkurence, zda nás předběhla nebo naopak zaspala, a které výrobky a nápady i z jiné oblasti bychom mohli využít v naší technologii. Poznatky z veletrhu jsou vždy takovým „hnacím pohonem“ kam se posunout, co zlepšit, kterým směrem pokračovat ve vývoji. Velmi důležitým aspektem je získání nových obchodních partnerů, ale také upevnění vztahu s těmi současnými. Již rok dopředu probíhají jednání se zákazníky, kterým je nabídnuta možnost umístění na výstavní ploše právě jejich techniky, což je velký svátek pro ně samé, ale i jejich rodiny. Vždyť kořeny veletrhu jsou zapuštěny hluboko již v historii lidstva, kdy se trhy konaly na větších křižovatkách cest a označení „feria“ je možné přeložit z latiny jako „svátek“, ale také jako „trh“.“

Zájem o veletrh napovídá, že i další firmy na tradiční brněnskou akci spoléhají a s účastí počítají. SILVA REGINA 2021 bude tedy opět lesnickým a mysliveckým svátkem.