Silva Regina
3.-6.4. 2022

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Ukázka hospodářských zvířat


Na venkovní ploše před pavilonem P bude umístěna ukázka hospodářských zvířat. Chystáme několik desítek kusů především masného skotu. Ukázka je součástí edukativní části veletrhů SILVA REGINA a BIOMASA, mezi další aktivity rozšiřující znalosti můžete počítat o lesnictví, zemědělství a využití biomasy zařazujeme lesní pedagogiku v pavilonu Z a určitě přednášky, které budou probíhat jak na lesnickém a mysliveckém pódiu v centrální části pavilonu Z, tak na pódiu pro doprovodný program veletrhu BIOMASA.

   

 

 

Datum: 23.2.2022 10:24:00