Silva Regina
3.-6.4. 2022

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Zemědělské veletrhy slaví 20 let

 

V Rotundě pavilonu A byla slavnostně zahájena jedna ze tří největších zemědělských přehlídek v Evropě, která se v Brně poprvé uskutečnila právě před 20 lety. Letošní komplex mezinárodních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA je největší v dosavadní historii. Při příležitosti zahájení bylo uděleno třináct cen nejlepším exponátům a dvě ocenění předním osobnostem oboru.

V úvodu všechny přítomné přivítal generální ředitel pořádající společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš, podle něhož jde o veletržní událost roku. „Letošní ročník je rekordní ve všech tradičních veletržních parametrech a věřím, že stejně tomu bude i v návštěvnosti. Mohu říci, že exponáty jsou úplně všude, dokonce i na trávě, takže jsme se těmito veletrhy dostali nad kapacitní možnosti brněnského výstaviště,“ zdůraznil Jiří Kuliš a zároveň poděkoval všem partnerům, odborným svazům a asociacím za pomoc při přípravě mimořádně úspěšného  letošního ročníku.

Zahajovací projev přednesl ministr zemědělství Marian Jurečka, který tuto příležitost označil za velkou čest. „Poprvé jsem tu byl jako třináctiletý v roce 1994 a měl jsem to štěstí, že jsem nevynechal žádný z dosavadních ročníků. TECHAGRO je jednou za dva roky největší událostí v rámci zemědělského sektoru a byl bych velice rád, kdyby se k rekordnímu počtu vystavovatelů a rekordní ploše přidal i rekordní počet návštěvníků a kdyby se zde podařilo domluvit a uzavřít rekordní počet obchodních kontraktů. TECHAGRO slouží také k tomu, aby se lidé působící v zemědělství mohli vzájemně potkat, pohovořit, udržet stávající přátelství a dokázali agrární sektor i prostřednictvím této akce dále rozvíjet,“ uvedl ministr a závěrem popřál všem vystavovatelům i návštěvníkům, aby se jim dny v Brně líbily a aby to byly dny strávené užitečně a prospěšně pro ně i celý agrární sektor.

Prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman připomněl, že zahajované veletrhy jsou jednou ze tří největších zemědělských akcí v Evropě. „Potkávají se tu nejenom zemědělci, ale i myslivci, strojaři, veterináři a vůbec všichni, kteří se pohybují ve venkovském prostoru, kteří se o něj starají, kterým na něm záleží a kteří ho rozvíjejí do budoucna. Jsem velmi rád, že tento veletrh dává na odiv možnosti inovací a modernizací, o to více, že nás v následujícím období čeká rozdílení peněz v rámci Programu rozvoje venkova. Snažíme se, aby velká část těchto peněz – řádově 30 procent – byla určena právě na modernizaci a na inovace, protože chceme, aby zemědělství šlo dále dopředu a aby se českým zemědělcům dařilo lépe, aby lidé měli kvalitní potraviny a aby se venkovský prostor dále rozvíjel. Pokud se bude dařit zemědělství, může plnit i mimoprodukční funkce, které se po něm žádají,“ řekl prezident Agrární komory.

Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha ve svém projevu konstatoval, že naše zemědělství je v dobré kondici a veletrh ukazuje, že Česká republika umí vyrábět nejen auta, ale také zemědělskou a lesnickou techniku. „Jsou tu firmy, které nejen montují, ale vyvíjejí a vyrábějí špičkovou zemědělskou techniku. Už minulý ročník byl rekordní, totéž podařilo i letos a jsem přesvědčen, že letošní ročník bude rekordní jak počtem vystavovatelů, tak počtem návštěvníků,“ uzavřel Martin Pýcha s přáním úspěšného veletrhu a za dva roky dalšího rekordního ročníku.

K hostům slavnostního zahájení patřili také předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR Jan Hajda, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, rektor Mendlovy univerzity v Brně Ladislav Havel, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Pavel Suchý, členové delegace Euroasijské hospodářské komise, představitelé ministerstev zemědělství  celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu a další významné osobnosti.

V rámci zahájení proběhl slavnostní ceremoniál předávání ocenění v soutěžích o nejlepší exponáty čtyř veletrhů. O ceny Grand Prix se letos ucházelo 87 exponátů, jejichž kvalitu ocenil předseda hodnotitelské komise Adolf Rybka: „Stejně jako veletrhy také soutěž Grand Prix slaví dvacet let. Po celou dobu jsem byl u toho a mohu říci, že soutěž má vzestupnou tendenci. Také hodnocení se profesionalizovalo, v komisi jsme posílili zahraniční zastoupení a také zastoupení akademické a výzkumné sféry. Chtěl bych celé sedmnáctičlenné komisi poděkovat za profesionální práci a zdůraznit, že už nominace je oceněním. Nominovaných je téměř polovina z 87 přihlášených a letošní kvalita je opravdu na vysoké úrovni, i když bohužel ne každý může dostat cenu.“ Výsledky soutěže najdete zde.

Vedle cen pro nejlepší exponáty byla předána také dvě mimořádná ocenění. Agrární komora ČR při této příležitosti tradičně oceňuje nejvýznamnější osobnosti, které se zasloužily o rozvoj zemědělství. Letos se její představenstvo rozhodlo udělit Pamětní list za zásluhy o mechanizaci českého zemědělství panu Doc. Ing. Adolfu Rybkovi, CSc., který je již 26 let docentem pro obor technika a mechanizace rostlinné výrovy a vedoucím katedry zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Ocenění akciové společnosti Veletrhy Brno za dlouholetou spolupráci a podporu mezinárodních agrárních veletrhů převzal senátor Jan Veleba, který donedávna zastával funkci prezidenta Agrární komory ČR.

Datum: 30.3.2014 15:00:00