Stainless
10.-11.5. 2023

Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí

Evropský trh s nerezovou ocelí mírně poroste

<h2>Evropský trh s nerezovou ocelí mírně poroste</h2>

Analýzy vývoje světového trhu v poslední dekádě i informace o výhledech na následující období zazněly na semináři “Globální a regionální trendy na trhu s korozivzdornou ocelí”, který na veletrhu STAINLESS Brno uspořádala rakouská společnost SMI - Steel Market Intelligence.

 

Analýzy vývoje světového trhu v poslední dekádě i informace o výhledech na následující období zazněly na semináři “Globální a regionální trendy na trhu s korozivzdornou ocelí”, který na veletrhu STAINLESS Brno uspořádala rakouská společnost SMI - Steel Market Intelligence.

Současný trh s korozivzdornou ocelí je pod silným cenovým tlakem a současně velmi proměnlivý, ať už vlivem velmi nízkých cen niklu a dalších surovin, přebytku nabídky především z Asie nebo aktuálních opatření Evropské unie proti dumpingovým dovozům nerezové oceli z Číny a Tchaj-wanu. Jak v úvodu své prezentace konstatovala analyzátorka trhu Alina Racu ze společnosti SMI, celosvětový trh s nerezovou ocelí v letech 2000 až 2014 vzrostl o 6 %.  V poslední dekádě trh zaplavily výrobky z Číny a na vzestupu jsou také další asijské země, což zřetelně ilustruje fakt, že z Asie dnes pochází 18 z 25 největších světových producentů nerezové oceli. Nicméně také evropská produkce se již dostala na úroveň předkrizových let a očekává další růst, mj. právě v souvislosti se zmíněnými antidumpingovými opatřeními proti dovozům korozivzdorné oceli z Číny a Tchaj-wanu. Cena této oceli je na evropském trhu o pětinu nižší než cena evropských producentů.

Z pohledu spotřeby evropský trh v letech 2000 až 2014 stagnoval, ale výraznou výjimku představovalo rychle rostoucí Turecko. K mírně růstovým zemím patřila vedle Itálie, Belgie či Polska také Česká republika, zatímco pokles zaznamenala Francie, Finsko nebo Švýcarsko. V roce 2014 směřovalo přibližně 40 % evropského odbytu nerezové oceli do spotřebního zboží a zdravotnictví, 19 % do chemie, petrochemie a energetiky, 16 % do stavebnictví a infrastruktury, 13 % produkce si vyžádaly aplikace v automobilovém průmyslu a 9 % aplikace v dalších průmyslových odvětvích.

Současnou situaci na trhu silně ovlivňuje skutečnost, že světová produkce nerezové oceli v loňském roce vzrostla o 8,3 % na nový rekord 41,7 milionu tun a překročila tempo růstu poptávky. Jen v Číně, která vyrábí zhruba polovinu světové produkce, se výroba nerezové oceli zvýšila o 14 % na 21,7 milionu tun. Rentabilnějšími zůstávají dlouhé produkty, kterým se na rozdíl od ploché nerezové oceli dlouhodobě daří držet ziskovost. Jejich celosvětová produkce dosáhla svého vrcholu v letech 2006 a 2007 a rok 2014 byl za období let 2000 až 2014 třetím nejsilnějším. Plných 60 % produkce dlouhých výrobků z nerezové oceli dnes pochází z Indie a podle analýzy SMI lze očekávat další růst jejich cen.

Evropský trh s korozivzdornou ocelí by v roce 2015 podle analýz měl meziročně vzrůst o 4,5 %. Pokud jde o globální trendy, spotřeba korozivzdorné oceli v nejbližších letech poroste především v Asii. Čína, která je již dnes jejím největším konzumentem, do roku 2020 spotřebuje ještě o polovinu více a v Indii se za stejné období očekává nárůst dokonce o 64 %. Důležitou zprávou je také očekávaný růst cen niklu.

SMI - Steel Market Intelligence je nezávislou společností zaměřenou na výzkumy trhů s ocelí a speciálními ocelářskými produkty. Založena byla v Rakousku v roce 2008 jako partnerská společnost SMR – Steel & Metals Market Research. Seminář “Globální a regionální trendy na trhu s korozivzdornou ocelí”proběhl v pavilonu V brněnského výstaviště jako doprovodný program mezinárodního veletrhu  korozivzdorných ocelí STAINLESS Brno 2015, na kterém se prezentuje 140 vystavujících firem z 23 zemí.