Stainless
10.-11.5. 2023

Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí

Stainless 2021: Ideální místo pro obchodní jednání

<h2>Stainless 2021: Ideální místo pro obchodní jednání</h2>

Město Brno se každé dva roky stává centrem světového obchodu s korozivzdornou ocelí. Již 11. mezinárodní veletrh Stainless se zde uskuteční od 15. do 16. září 2021 a opět půjde o ideální prezentační a komunikační platformou pro výrobce, subdodavatele, obchodníky i zpracovatele působící v tomto úzce specializovaném odvětví. Po období neosobních jednání prostřednictvím online nástrojů tedy veletrh opět umožní setkání tváří v tvář.

 

Město Brno se každé dva roky stává centrem světového obchodu s korozivzdornou ocelí. Již 11. mezinárodní veletrh Stainless se zde uskuteční od 15. do 16. září 2021 a opět půjde o ideální prezentační a komunikační platformou pro výrobce, subdodavatele, obchodníky i zpracovatele působící v tomto úzce specializovaném odvětví. Po období neosobních jednání prostřednictvím online nástrojů tedy veletrh opět umožní setkání tváří v tvář.

Rádi bychom vás ujistili, že aktivně pokračujeme v přípravách veletrhu. Zároveň jsme upravili všeobecné podmínky účasti tak, aby byla pro vystavovatele minimalizována rizika spojená s aktuální situací.

Společně s veletrhem Stainless se v areálu brněnského výstaviště bude konat také Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV). Jedná se o nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, na kterém se představují inovace napříč strojírenskými obory. Díky oborové blízkosti obou akcí přinese termínové spojení řadu benefitů vystavovatelům i návštěvníkům.

Vzhledem k souběžnému konání s MSV se veletrh Stainless letos přesouvá do pavilonu E, který disponuje vlastním vstupem a v jehož blízkosti se nachází hotely i dostatek parkovacích ploch. Pavilon zároveň umožňuje v případě potřeby aplikovat veškerá hygienicko-bezpečnostní opatření, která zajistí bezpečnost účastníků veletrhu.

Přihlaste se na veletrh a rezervujte si své místo již nyní 

Stainless 2021 Floor plan