BRNO – MĚSTO DESIGNU

 

Jihomoravská metropole má k designu tradičně blízko, právě zde bylo již v roce 1873 otevřeno Moravské průmyslové museum (nynější Uměleckoprůmyslové muzeum) a v meziválečném období Škola uměleckých řemesel. Po roce 1989 se Brno stalo centrem moderního designu a místem prezentace jeho nových trendů. Celých sedmnáct let zde fungovalo Design centrum ČR zaměřené především na průmyslový design a jeho propagaci. Pro oblast oděvního designu stejnou roli již od roku 1993 plní mezinárodní veletrhy módy STYL a KABO. Právě na brněnském výstavišti se již od roku 1993 dvakrát ročně cíleně propagují práce mladých návrhářů a v rámci soutěžních přehlídek se vyhlašují návrháři roku. Asi nepřekvapí, že pořadatelé veletrhů módy úzce spolupracují také s odborným školstvím, které má v oblasti oděvního designu v Brně velmi  vysokou úroveň. Vždyť k absolventům Střední školy umění a designu, stylu a módy v Brně patří již první držitelka titulu „výtvarník sezony“ z veletrhu STYL Liběna Rochová...

Oděvní ateliér při Střední škole umění a designu, stylu a módy v Brně je výtvarně zaměřený studijní obor, který připravuje kvalifikované odborníky pro výtvarnou činnost v oblasti designu oděvů ve všech jeho podobách. Potřeba širší specializace studentů vedla k obohacení výuky o tvorbu designu oděvních doplňků.

Důležitou součástí profilace ateliéru je tvořivá spolupráce na rozmanitých projektech a společných workshopech s ostatními příbuznými obory na uměleckých školách v rámci České republiky i v zahraničí.

Výuka na oboru Design oděvu je rozdělena do několika směrů. Studenti jsou připravováni nejen teoreticky, ale především prakticky. Dbáme na to, aby studenti zvládli co nejlépe základy krejčovského řemesla a dovedností s tím spojených. To vše je zahrnuto ve studijních předmětech- Konstrukce oděvů, Technologie, Textilní materiály a Praktická cvičení. Souběžně nabízíme široké spektrum výtvarných disciplín:

  • Výtvarná příprava – studijní kresby zátiší, drapérie, kompoziční cvičení, malba draperie, zátiší, krajiny a figury /tužka, uhel, perokresba, tempera, akvarel, pastel…/
  • Figurální kreslení / studie portrétu a celé figury/
  • Navrhování a modelování oděvů- spojuje znalosti získané v předcházejících předmětech s vlastní kreativitou studenta

V jednotlivých ročnících jsou studenti povinni reagovat na zadaná témata, reflektovat historické a sociální souvislosti v odívání, či integrovat konkrétní umělecká díla. Kromě toho jsou studenti vedeni k hledání vlastních inspiračních zdrojů a impulsů, k nacházení svého autentického rukopisu, zkratky, či tvarosloví.

Koncepce výuky je založená především na podpoře individuálního přístupu ve vyjadřování každého studenta, jeho specifických intelektuálních, výtvarných a invenčních schopností.

Oděv zde není chápán jen jako průmyslový produkt podléhající měnícím se trendům, ale i jako médium s vlastní výpovědnou hodnotou.

Cílem výuky je tedy to, aby student dospěl ve  své tvorbě k oděvu, či oděvnímu doplňku, který může mít rozmanité podoby, počínaje solitérním artefaktem až po komerční konfekci.

Během čtyřletého studia mají studenti v široké nabídce školních a mimoškolních aktivit možnost ukázat vysokou kvalitu a kreativitu svých prací. Důkazem toho je nepřeberné množství soutěží, výstav, přehlídek a ocenění nejen v naší republice, ale i v zahraničí.

Brněnská škola oděvního designu patří mezi nejkvalitnější a nejlepší školy tohoto zaměření.

OCENĚNÍ, SOUTĚŽE A PROJEKTY:

Velká cena v kategorii Abbigliamento na Lineapelle v Bologni, Krakow, Grand prix International fashion – Berlín, Igedo Düsseldorf, Mittelmoda Premio Gorizia, Giovanno Grespi CHallenges of plastic Milano, Finále Fashion point Praha, Zlatá jehla, Finále Junior Styl, Vynikající výrobek roku, Vynikající design, Dobrý design, Studentský design Praha, Finále Smirnoff, 1. a 3. místo Green Design, Cena odborného publika Green Design, Zlatá Fatima Trenčín…

Formschau Dresden, Mode Show Krems, Bruselský pavilon- Československá výstava, Spolupráce s francouzskou firmou Recyclaid, Pret-a-porter Paris, Marché éthigue Paris France, Figura 07, Pražský hrad, Styl- Kabo, Košice, Bratislava, Divadlo Ponec Praha, Galerie Design Centra ČR, Boby centrum Brno, Olympia Brno, zámek Slavkov, zámek Lysice, zámek Bučovice, Galerie U dobrého pastýře, Galerie Mladých, Noc muzeí – Technické muzeum Brno, Fakulta informatiky MU Brno, plesové přehlídky, Miss Horal, Miss Rousínov, Dům Pánů z Lipé, Krajský úřad Brno, Městská policie Brno, T – mobile, Coca- Cola, spolupráce s holandskými floristy, spolupráce s předními módními fotografy, Česká televize, Český rozhlas, Česká Miss, spolupráce s výrobci oděvů, svatebními salony, brněnskými divadly, modelingovými agenturami, L-fashion Párty – Lužánky Brno, Workshop Liběny Rochové, Svatební šaty – Palác šlechtičen, Muzeum Uherský Brod – svatební šaty, Muzeum Romské kultury,Technické muzeum v Brně, muzejní noc v Mahenově knihovně, Nový zboží Wien, Bratislava, Haag, XXL – STYL Brno, Mama help – Petrov, Toyota Brno, Dámská volenka – Špilberk, módní přehlídky pro Špilberk… atd.

STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚNÍ A DESIGNU, STYLU A MÓDY
OBOR DESIGN ODĚVU ….

…je čtyřletý výtvarný vzdělávací program se zaměřením na design oděvu, oděvních doplňků, módní ilustraci a vizuální styl. Během studia se žáci učí kreslit, malovat a modelovat, navrhovat a realizovat vlastní originální návrhy. Práci během výuky prezentují na četných módních přehlídkách a soutěžích. Absolventi tohoto vzdělávacího programu se mohou uplatnit jako oděvní designéři, stylisti a modeláři oděvů.

SEZNAM ABSOLVENTŮ

LIBĚNA ROCHOVÁ
DAGMAR BŘEZINOVÁ
JAKUB POLANKA
MONIKA DRÁPALOVÁ
EVA VONTOROVÁ
OLGA KŘÍŽOVÁ – OLO
DANA TUREČKOVÁ
TAŤÁNA KOVAŘÍKOVÁ
BÁRA ŠELIGOVÁ
LADA VYVIALOVÁ
MICHAELA BAKOTOVÁ – MEERA
LUDMILA BOLEŠOVÁ – HARING
ZITA ŠVÍŘOVÁ
LEONA ŠKANDEROVÁ
TOMÁŠ HYBLER
ZUZANA SEDMIDUBSKÁ
LINDA MORÁVKOVÁ
MIRIAM HOLEŠČÁKOVÁ
MÍLA KLUSÁČKOVÁ – SVOBODOVÁ
VLADIMÍRA BEBČÁKOVÁ
JANA KUŤKOVÁ
ZUZANA MAZÁČOVÁ
KAMILA POLÍVKOVÁ
MILINA HAVRLANTOVÁ
JANA MEDKOVÁ
ZDEŇKA IMRECZEOVÁ
MIRKA HORKÁ
MIRIAM JANÁSOVÁ
KATEŘINA JÍLKOVÁ
ROMANA JAKEŠOVÁ
DANIELA PEŠKOVÁ
PETRA PLUHÁČKOVÁ
KRISTINA PÍCHOVÁ – SYNEK
TIMOUR ET GROUP
ZAJATY
RENATA PÝCHOVÁ
MARIE HÁJKOVÁ
LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ
MICHAELA DOSKOČILOVÁ
VOJTĚCH NOVOTNÝ
MICHAELA BERÁNKOVÁ
LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ
BROŇA BRŮČKOVÁ
KLÁRA ČOUPKOVÁ
SIMONA MARKOVÁ
TOMÁŠ DOČKAL
LUCIE JELÍNKOVÁ
MARKÉTA ŠOHAJOVÁ