Cena Nadace Jana Pivečky

 

Již po osmé v historii bude letos udělena Cena Nadace Jana Pivečky při příležitosti 44. ročníku Mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO v Brně. Tato cena je udělována studentům a mladým designérům obuvi a kožené galanterie ve třech kategoriích. O vítězích jednotlivých kategorií rozhoduje nezávislá odborná porota.

Slavnostní předávání cen mladým designérům proběhne v pavilonu P v Live Gallery v rámci veletrhu KABO v neděli dne 24. 8. 2014. Smyslem předávání této ceny je zviditelnit talentované studenty a mladé designéry obuvi a kožené galanterie mezi odbornou, ale i laickou veřejností v České republice i v zahraničí.

Soutěž o Cenu Nadace Jana Pivečky má v roce 2014 kategorie

 Rozhodující je studium na střední nebo vysoké škole a v případě mladých designérů věk v době uzávěrky soutěže, tj. k 25. 6. 2014.

1. FUNNY SHOE
- kategorie určená pro studenty středních škol

Zde je možné přihlásit „funny“ výtvarné objekty na téma obuv a kožená galanterie (kresby, plakáty, výrobky z tradičních i netradičních materiálů apod.), v této kategorii bude udělena 1 hlavní cena.

2. YOUNG SPIRIT
- kategorie pro mladé designéry - studenty středních škol

Zde je možné přihlásit hotové výrobky na téma obuv a kožená galanterie, může být doplněno i výtvarným návrhem, kresbou, plakátem apod., v této kategorii bude udělena 1 hlavní cena.

3. PROFESSIONAL VIEW
- kategorie pro mladé designéry - studenty vysokých škol a mladé designéry z praxe do věku 30 let

Zde je možné přihlásit hotové výrobky na téma obuv a kožená galanterie, doplněné výtvarným návrhem, kresbou, plakátem apod., v této kategorii bude udělena 1 hlavní cena.

Hlavní ceny pro všechny 3 vítěze jednotlivých kategorií

Zájezd na veletrh LINEAPELLE a SIMAC V Bologni (Itálie) a kapesné (vše v celkové v hodnotě 10.000,- Kč pro jednoho výherce).

Hlavní ceny do soutěže sponzorují Nadace Jana Pivečky, Česká obuvnická a kožedělná asociace a Veletrhy Brno a.s. Vítězné modely a kresby, včetně nominací budou vystaveny v pavilonu F – KABO FÓRUM po celou dobu konání veletrhu KABO v srpnu 2014. Další propagace vítězů a jejich modelů bude zajištěna nejen v rámci slavnostního předávání cen mladým designérům. Předávání cen proběhne na přehlídkovém mole v pavilonu P v Live Gallery dne 24. 8. 2014 a následně bude zajištěna i přes další média, zejména přes odborný časopis Svět textilu & Svět obuvi a specializované servery www.obuv-kuze.cz a www.coka.cz.

Podmínky přihlášení do sedmého ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky:

Soutěže se mohou účastnit stávající studenti středních i vysokých škol se zaměřením na design obuvi a kožené galanterie a mladí designéři obuvi a kožené galanterie maximálně do 30-ti let věku včetně. Soutěž je určena nejen pro studenty z České republiky, ale i z dalších zemí.

Vyplněnou přihlášku, kresby, plakáty i hotové výrobky je nutné doručit do 25. 6. 2014 včetně (v případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka) na adresu:

Česká obuvnická a kožedělná asociace
Tř. T. Bati 5267
760 01 Zlín

(tel./fax: 577 525 230, e-mail: coka@coka.cz)

Obálku nebo balíček označit nápisem: „Soutěž o Cenu Nadace Jana Pivečky 2014“

Vyhodnocení soutěže provede nezávislá komise složená z designérů, učitelů středních i vysokých odborných škol se zaměřením na design a dalších odborníků z praxe dne 27. 6. 2014. Vítězové jednotlivých kategorií budou informováni písemně o výhře a bude jim zaslána čestná vstupenka na veletrhy STYL a KABO dne 24. 8. 2014 v Brně, kde oficiálně obdrží svou výhru v celkové hodnotě 10.000,- Kč, tj. zájezd na veletrh LINEAPELLE a SIMAC V Bologni (Itálie) a kapesné v celkové hodnotě 10.000,- Kč na jednoho výherce.

Hlavní mediální partner soutěže:
Odborný server www.obuv-kuze.cz